• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nationale Databank Flora en Fauna wordt open datavoorziening

Geplaatst: 04/11/2020 

De gezamenlijke provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ingestemd met het transitieplan voor de Nationale Databank Flora en Fauna. Samen hebben ze de intentie uitgesproken om te investeren in het duurzaam borgen van de beheerorganisatie en de vernieuwing van de techniek van dit natuurinformatiesysteem.

In de komende jaren wordt de databank omgebouwd naar een open datavoorziening. Dit betekent dat gevalideerde gegevens over waar welke soorten voorkomen door iedereen kunnen worden geraadpleegd. Locaties van zeer zeldzame of kwetsbare soorten komen niet in detail beschikbaar om hun veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Na voltooiing van de transitie van de databank zal het beheer structureel worden gefinancierd door overheidspartijen en zijn de abonnementen gestopt. In de komende periode worden nadere afspraken gemaakt over de aansturing, het onderbrengen van de organisatie bij BIJ12 en de technische verbeterslagen van het systeem.

Ook start een traject om de Nationale Databank Flora en Fauna als Natuurregister op te nemen in de wet; als één van de belangrijke gegevensbestanden die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de uitvoering van het natuurbeleid en –beheer, en voor de uitvoering van de wettelijke taken vanuit de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet.

bron: BIJ12, 04/11/2020
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.