Dijksma wijzigt habitattypen van 11 Natura 2000-gebieden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de aanwijzingsbesluiten van 11 Natura 2000-gebieden gewijzigd omdat deze gebieden aangewezen waren voor een aantal habitattypen die niet in het gebied aanwezig bleken te zijn. Het betreft de Natura 2000-gebieden Duinen Terschelling, Duinen Schiermonnikoog, Lieftinghsbroek, Fochteloërveen, Drentsche Aa-gebied, Drouwenerzand, Bergvennen & Brecklenkampse Veld, Aamsveen, Wooldse Veen, Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek en Leenderbos en Groote Heide & De Plateaux.

De 11 Natura 2000-gebieden waren aangewezen voor een aantal habitattypen die niet in het gebied aanwezig bleken te zijn. De betreffende waarden en de daarvoor gestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn met dit wijzigingsbesluit vervallen of gewijzigd. In 10 van deze gebieden bleken in totaal ook 18 habitattypen aanwezig te zijn waarvoor bij de aanwijzing geen doelen waren gesteld. Deze doelen zijn middels dit wijzigingsbesluit aan de betreffende aanwijzingsbesluiten toegevoegd.

In het wijzigingsbesluit op de site van de Staatscourant wordt per gebied aangegeven welke wijzigingen het betreft.

bron: Staatscourant, 15/06/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk