• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Natuurorganisaties zoals Faunabescherming vechten de ontheffingen provincies standaard aan

Bron: AD 

Natuurorganisaties drijven provincie Zuid-Holland in het nauw: rechters kritischer op afschieten dieren.

Het Algemeen Dagblad van 12 april heeft uitgebreid aandacht besteed aan de juridische procedures tegen ontheffingen die de Faunabescherming en andere organisaties standaard voeren tegen de provincies. Zeker nu ze vaker succes hebben lopen er landelijk steeds meer rechtszaken

Voor de diersoorten waar de provincies ontheffingen voor verlenen en worden afgegeven op basis van de goedgekeurde Faunabeheerplannen, omdat de hierin vermelde soorten schade veroorzaken aan landbouwgewassen, een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid of zijn een bedreiging voor andere diersoorten zoals de vos voor de weidevogels en hamsters.

Echter, waar de rechter de overheden in de afgelopen jaren steeds in het gelijk stelde, steekt de rechter er nu vaker een stokje voor. Zo sneuvelde recent de ontheffing voor het bejagen van smienten. In januari dit jaar haalde de rechter een streep door de lichtbakontheffing voor vossen, het bejagen van knobbelzwanen en het afschot van damherten. De dieren zouden te veel schade aan oogsten toebrengen, gevaar veroorzaken of een bedreiging zijn voor andere dieren en de verkeersveiligheid.

Eén probleem: de rechters steken een stokje voor de jacht omdat zij steeds meer bewijzen willen hebben die moeilijk aantoonbaar zijn, maar die er wel zijn. De natuurorganisaties ruiken door deze opstelling van de rechters – figuurlijk – bloed. De provincies kruipen hierdoor steeds vaker zelf in de rol van opgejaagd wild, wat geheel onnodig is.

De provincie Zuid-Holland gaf afgelopen week toestemming om nesten van broedende mantel- en zilvermeeuwen op terreinen van bedrijven in de Rotterdamse haven te verwijderen en eieren te bewerken met plantaardige olie, zodat ze niet uitkomen. De dieren zijn volgens de provincie agressief en belagen medewerkers die onder meer noodzakelijke inspecties moeten verrichten. Bovendien zouden hun uitwerpselen installaties aantasten. 

Het bezwaarschrift is volgens woordvoerder Harm Niesen van De Faunabescherming al onderweg. ,,Meeuwen agressief? Wat een flauwekul’’, zegt hij. ,,Meestal blijven ze op meters afstand. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij mensen zijn geraakt door de poten van meeuwen, maar daar merk je weinig van. Als je bang bent, moet je even met een stokje rondzwaaien. Dan blijven ze weg. Ze zorgen wel voor overlast, maar dat is geen reden om het broeden te verstoren. Mantel- en zilvermeeuwen zijn beschermde vogels, waarvan het aantal bovendien afneemt.’’

Lees voor meer informatie: het AD

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.