Nederland dit voorjaar bezocht door 6 verschillende wolven

Dit voorjaar zijn 6 wolven uit Duitse roedels in Nederland op bezoek geweest. Het ging om 3 vrouwtjes en 3 mannetjes. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research waarbij gebruik gemaakt is van een speciale DNA-techniek die het mogelijk maakte de te achterhalen welk individu het betrof, wat het geslacht is, en waar het dier vandaan kwam.

Dit voorjaar stonden er met regelmaat berichten in de krant van doodgebeten of verwonde schapen, waarvan het vermoeden was dat een wolf de schuldige was. Standaard zijn van deze schapen monsters uit de bijtwonden genomen en in opdracht van BIJ12 onderzocht op het laboratorium van Wageningen Environmental Research. Daarbij werd op de eerste plaats de vraag beantwoord of het om een wolf ging en indien mogelijk werd bepaald waar die wolf precies vandaan kwam.

De monsters die positief waren voor wolf zijn de afgelopen maand onderzocht met een specifieke DNA-techniek. Uit het onderzoek blijkt dat er dit voorjaar in totaal 6 verschillende wolven in Nederland zijn geweest: 3 mannen en 3 vrouwen. Drie schadegevallen in maart 2018 kunnen worden toegewezen aan een mannetje uit een roedel nabij Barnstorf in Niedersachsen. Het dier werd korte tijd later doodgereden nabij het Vlaamse Opoeteren. Een wolf die eind februari werd vastgesteld bij Bunschoten was afkomstig uit dezelfde roedel. In de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland was in maart en april een vrouwelijke wolf actief, ook uit Niedersachsen, maar uit een andere roedel. In dezelfde periode was in Overijssel, Drenthe en Groningen een mannelijke wolf actief, waarvan de exacte herkomst niet kon worden achterhaald. De wolf die in april werd waargenomen in Friesland, betrof een wijfje uit een roedel nabij Daubitz in Sachsen.

Afgesproken is met BIJ12 dat de monsters van schapenslachtoffers elke maand worden onderzocht op de dader en dat per kwartaal deze monsters voor individu, geslacht en herkomstbepaling worden onderzocht. De DNA-methode geeft meer inzicht in het aantal wolven dat in Nederland actief is, hun geslacht, en ook of er indicaties zijn dat een dier een bepaalde regio bestrijkt. Op dit moment wordt gewerkt met het Draaiboek wolf, fase 1, die betrekking heeft op een incidentele zwerver. Deze zomer wordt door de overheden gewerkt aan het Draaiboek wolf voor de volgende fases waarin een wolf, een paar of een roedel zich vestigt in Nederland.

Zie voor meer informatie een kaart met de locaties van de vastgestelde individuele wolven

bron: Wageningen Environmental Research, 06/07/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.