Nederlandse implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn kan niet veel anders

Nederland heeft weinig ruimte om het uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de praktijk heel anders in te vullen of te verbeteren. Dat concluderen deskundigen in een onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. De meeste dilemma’s in de praktijk vloeien volgens de deskundigen niet voort uit de implementatie, maar uit de richtlijnen zelf en ook de interpretatie van het Europese Hof daarvan. Van Dam stuurde het rapport naar de Tweede Kamer.

In maart 2016 werd een maatschappelijke consultatie afgerond over oplossingsrichtingen voor dilemma’s in de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland. Deze denkrichtingen voor verbetering van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland zijn eind 2016 voorgelegd aan juridische, bestuurskundige en ecologische deskundigen. Zij hebben gekeken of de denkrichtingen mogelijk zijn binnen de huidige kaders en of ze ook daadwerkelijk een oplossing zullen kunnen bieden.

De deskundigen concluderen dat de meeste dilemma’s voortkomen uit beperkingen die voortvloeien uit de richtlijnen, en de interpretatie van het Europese Hof daarvan, en niet zozeer uit de Nederlandse implementatie. Dat de dilemma’s ontstaan wordt vooral veroorzaakt door de huidige staat van de natuur. De drie belangrijkste aanbevelingen zijn om meer te investeren in natuur, zodat ingrepen minder snel significant zijn, meer gebruik te maken van programmatische aanpakken en kennis efficiënter te organiseren. Daarnaast zien de experts ook enkele andere terreinen waarop verbetering mogelijk is. Zo kan de aanwijzing van de gebieden mogelijk slimmer gemaakt worden en kan soortenbescherming mogelijk efficiënter. Verder worden de mogelijkheden voor natuurinclusief werken binnen de richtlijnen gegeven.

De notitie is een van de laatste producten van de Nederlandse activiteiten in het kader van de Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn. Er volgt hierna alleen nog een rapport over de vergelijking met een drietal andere lidstaten met betrekking tot een aantal aspecten van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn. In december 2016 heeft de Europese Commissie de Europese Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn afgerond met de conclusie dat de richtlijnen niet aangepast hoeven worden. De Europese Commissie constateert echter ook dat de implementatie van de richtlijnen door de lidstaten beter kan. Daarom stelt de Europese Commissie op dit moment een actieplan op voor verbetering van de implementatie. Daarin zijn bilaterale gesprekken met de lidstaten opgenomen, waarin maatwerk besproken kan worden voor slimmere manieren van implementatie.

Aangezien de deskundigen tot de conclusie komen dat er niet veel ruimte is om de Nederlandse implementatie heel anders te doen zullen hun bevindingen als belangrijke input voor deze overleggen dienen. Het Europese actieplan wordt naar verwachting begin juni gepresenteerd, de uitvoeringsperiode is nog niet bekend. Het is aan een volgend kabinet om inhoudelijk invulling te geven aan de vervolgstappen die de Europese Commissie op grond van het actieplan met de lidstaten wil zetten op het terrein van de implementatie.

Het rapport Een betere implementatie van de VHR in Nederland is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 14/04/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.