• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nederlandse Jachtpachters in Duitsland: Opgelet bij het tijdig verlengen van uw Jagdschein!


Bij het verlopen van de geldigheid van je Jagdschein als jachtpachter in Duitsland zijn de jachtpachtovereenkomsten van rechtswege automatisch ontbonden. Voor de verlenging van een Jagdschein is veelal een geldige NL jachtakte een vereiste. Gezien de huidige perikelen i.v.m. Corona en de onmogelijkheid in sommige regio’s de jachtakte tijdig verlengd te krijgen lopen vele jachtpachters in D. het risico de jacht te verliezen.

Het advies Duitsland-Consulent NOJG;

Schrijf de Korpschef per aangetekende en gewoon verzonden brief aan, wijs in dit schrijven op de mogelijke gevolgen voor je jachtpachtovereenkomst in Duitsland, dring aan op een versnelde behandeling van je aanvraag tot verlenging en last but no least: stel het Korps bijvoorbaat aansprakelijk voor alle gevolgen van de niet tijdige verlenging van je NL-jachtakte en je EU vuurwapenpas.

§ 13 BJagdG – Erlöschen des Jagdpachtvertrages
Der Jagdpachtvertrag erlischt, wenn dem Pächter der Jagdschein unanfechtbar entzogen worden ist. Er erlischt auch dann, wenn die Gültigkeitsdauer des Jagdscheines abgelaufen ist und entweder die zuständige Behörde die Erteilung eines neuen Jagdscheines unanfechtbar abgelehnt hat oder der Pächter die Voraussetzungen für die Erteilung eines neuen Jagdscheines nicht fristgemäß erfüllt. Der Pächter hat dem Verpächter den aus der Beendigung des Pachtvertrages entstehenden Schaden zu ersetzen, wenn ihn ein Verschulden trifft.

https://www.juraforum.de/gesetze/bjagdg/13-erloeschen-des-jagdpachtvertrages

Hopende hiermee U voldoende te hebben geïnformeerd,

Johan Offringa
Duitsland-consulent NOJG

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.