• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nederlandse Melkvee Vakbond tekent bezwaar aan tegen besluit Omgevingsverordening Provincie Friesland.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) tekent bezwaar aan tegen het besluit tot vaststelling van de ontwerp omgevingsverordening provincie Friesland; dd. 16 februari 2021.

Een verordening, ook deze omgevingsverordening, en de erin genoemde beperkende maatregelen en zoneringen naar boeren in een bepaald gebied, is een Algemeen Verbindend Voorschrift in de zin van de wet. Een algemeen verbindend voorschrift mag alleen voorschriften en normstellende maatregelen bevatten, waarvan “naleving krachtens de wet kan worden afgedwongen”. Dat betekent dat er bij overtreding van de hier in verordening gestelde regels met succes en beroep op de wet kan worden gehandhaafd.
Daar is in dit geval geen enkele sprake van…

Lees a.u.b. de gehele brief in bijlage.

B4426 Bezwaar besluit d.d. 16 februari 2021 provincie Friesland PK_IS 210315

Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Harm Wiegersma (voorzitter)

Secretariaat Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Krachtighuizerweg 28
3881 PD  Putten
Tel.: 06 213 22 313

E-mail: info@nmv.nu
Internet: www.nmv.nu

Twitter: @NMVnieuws

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.