Nieuw Brabantse college wil af van nulstandbeleid voor wilde zwijnen

Wilde zwijnen op de eikels

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant komt binnen enkele maanden met een nieuw plan voor het beheersen van de populatie wilde zwijnen binnen de provincie. Daarbij zal de nulstand worden losgelaten. Het betekent dat niet langer alles op alles zal worden gezet om het wild zwijn volledig uit te roeien. In plaats daarvan moeten er maatregelen komen om de populatie, die in Brabant momenteel circa 400 dieren telt, beheersbaar te houden.

Het Brabantse college denkt onder andere aan de invoering van een betere compensatieregeling voor schade aan gewassen door wilde zwijnen. Ook zou de provincie kunnen bijdragen aan de kosten voor het aanbrengen van afrastering. Verder kan met gericht afschot van dieren de omvang van de populatie acceptabel worden gehouden. Met deze aanpak, waarbij partijen ook op lokaal niveau afspraken kunnen maken, zijn in Limburg goede ervaringen opgedaan.

bron: Eindhovens Dagblad, 21/05/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk