• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nieuw leefgebied voor wolf in Gelderland, hiervoor is 600.000 euro beschikbaar!

Geplaatst: 17/03/2021

Het leefgebied van de wolf in Gelderland is op de Noord-Veluwe uitgebreid. Op de Zuidwest Veluwe is er een nieuw leefgebied bijgekomen. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de uitbreiding in het noorden en het nieuwe leefgebied in het zuiden dinsdag 16 maart vastgesteld. Binnen het aangewezen gebied kunnen schapen- en geitenhouders maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Daarvoor kunnen ze van de provincie een vergoeding krijgen.

Op de Zuidwest-Veluwe heeft een wolvenpaar zich gevestigd, waarvan in ieder geval de wolvin daar al meer dan een half jaar aanwezig is. Mogelijk is de wolvin onlangs omgekomen bij een aanrijding. DNA-onderzoek moet dat verder uitwijzen. Dat heeft geen gevolgen voor de aanwijzing van het leefgebied.

Gelderland kiest ervoor om het gebied aan te wijzen als nieuw leefgebied, omdat in het gebied ook nog een andere wolf verblijft. Daarnaast heeft een aantal dierhouders in het gebied al maatregelen getroffen om hun dieren te beschermen. Deze schapen- en geitenhouders moeten  gebruik kunnen maken van de subsidieregeling en dat kan alleen als Gedeputeerde Staten het leefgebied vaststellen.

Het leefgebied is met de nieuwe vaststelling circa 950 vierkante kilometer groot. Schapen- en geitenhouders binnen het leefgebied van de wolf kunnen sinds vorig jaar subsidie aanvragen voor maatregelen om schade door wolven te voorkomen. Ook dit jaar is voor preventieve maatregelen circa 600.000 euro beschikbaar.

bron:Provincie Gelderland  16/03/2021

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.