NIEUW “ NOJG Jachthonden verzekering”

lowres03860

De NOJG heeft een nieuwe verzekering aan haar verzekeringspakket toegevoegd in samenwerking met haar tussenpersoon Concordia de Keizer heeft zij via HieLogo Hienfeldnfeld Verzekeringen in Amsterdam, een goede jachthonden ongevallen verzekering kunnen  bedingen, die zij nu ook aan haar leden kan aanbieden als extra service.

Een korte omschrijving en voor meer informatie zie de jachthonden ongevallen verzekerings voorwaarden en voor de aanvraag hiervan het aanvraagformulier wat u geheel digitaal kunt invullen en versturen, denk hierbij eerst aan het opvragen van uw lidmaatschapnummer bij het secretariaat, want u dient lid te zijn van de NOJG wilt hiervan gebruikmaken.

Onder jachthonden wordt verstaan;

Honden voorzien van een microchip en getatoeeerde honden die door jagers of voorjagers als jachthonden worden gebruikt.

 Ongeval:

Onder ongeval wordt verstaan een plotseling en van buiten komend onmiddellijk op bet dier inwerkend geweld, dat lichamelijk letsel veroorzaakt hetwelk rechtstreeks de dood of blijvende ongeschiktheid voor de jacht van bet dier tengevolge heeft.

Onder ongeval wordt mede verstaan:

geweld, zoals hierboven omschreven, bij gelegenheid van transport;
b. aanrijding, botsingen en alle geweld, zoals hierboven omschreven;
vergiftiging;
verdrinking;
kwaadwilligheid van derden.

Grondslag van de verzekering:

De op het aanvraagformulier vermelde gegevens gelden als grondslag van de verzekering en worden geacht te zijn verstrekt door verzekeringsnemer.

 Omvang van de dekking:

Bij deze jachthonden dekken assuradeuren schade door

 • diergeneeskundige hulp als gevolg van een ongeval tot ten hoogste 30% met een maximum van € 453,78 van de verzekerde waarde per jaar;
 • blijvende ongeschiktheid van de hond voor het gebruik als jachthond 1 voorzover deze ongeschiktheid het gevolg is van een ongeval;
 • sterven of noodzakelijk afmaken in verband met een te verwachten snel intredende dood of indien er sprake is van een concrete doods­verwachting, als een rechtstreeks gevolg van een ongeval;

Premietarief

Standaardverzekeringen:

 • Verzekerd bedrag per jachthond € 2.000,00.
 • Looptijd contract (aflopend) tot en met het verzekeringsjaar, waarin de hond 9 jaar oud wordt.

Jaarpremie:

 • Leeftijd hond bij aanmelding 0 t/m 6 maanden € 35,00 per jaar
 • Leeftijd hond bij aanmelding 7 t/m 24 maanden € 45,00 per jaar
 • Leeftijd hond ouder dan 24 maanden jaarpremie € 70,00 per jaar

Speciaalverzekering:

Verzekerde som meer dan € 2.000,00 doch maximaal € 5.000,00 onder overlegging van certificaten, diploma’s, gezondheidsverklaring inzake aantoonbare erfelijke afwijkingen, etc. mits deze certificaten etc. voorkomen op een door de NOJG afgegeven lijst.

Jaarpremie:

 • Leeftijd hond bij aanmelding 0 t/m 24 maanden € 17,50 o/oo.
 • Leeftijd hond ouder dan 24 maanden jaarpremie € 35,00 o/oo.
 • Looptijd contract vanaf aanmelding tot en met het verzekeringsjaar, waarin de hond 9 jaar oud wordt.

Acceptatie:

– Voor beide verzekeringsvormen geldt een leeftijdsgrens. Acceptatie vindt plaats t/m de zesjarige leeftijd.

– Bij de aanvraag dienen twee recente kleurenfoto’s gevoegd te worden. Een van voren, m.n. de kop en een van opzij.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk