Nieuwe Faunabeheerplannen Zuid-Holland goedgekeurd

 

 

6 juli 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de nieuwe faunabeheerplannen voor de vos, de jachtsoorten (houtduif, wilde eend, fazant, haas en konijn) en voor zwarte kraai, kauw, roek en ekster goedgekeurd. De plannen gelden voor geheel Zuid-Holland voor een periode van zes jaar. De beheerplannen treden op 6 juli in werking. De jachthouders krijgen in de week van 10 juli verdere informatie.

De Wet natuurbescherming schrijft voor dat het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren en de uitoefening van de jacht plaats vinden overeenkomstig een faunabeheerplan. De Faunabeheereenheid heeft de plannen opgesteld aan de hand van de eisen die de wet en de uitvoeringsregelgeving van de provincie Zuid-Holland stellen.

De faunabeheerplannen kunt u hier vinden:

Vos
Jachtsoorten
Zwarte kraai
Kauw
Roek
Ekster

Bekijk hier het nieuwsbericht van de FBE Zuid-Holland

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.