Nieuwe gedragscode voor waterschappen 1 februari in werking

Op 1 februari treedt de vernieuwde gedragscode voor waterschappen in werking. Deze gedragscode is gebaseerd op de Wet Natuurbescherming en is goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De code is 5 jaar geldig. De gedragscode is van toepassing op een breed scala van werkzaamheden die de waterschappen uitvoeren zoals het maaien van walkanten, en het baggeren en schonen van waterlopen. Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, voldoet het waterschap aan de voorwaarden van de wet. Zonder de gedragscode moet een ontheffing worden aangevraagd.

De gedragscode bestaat uit 2 onderdelen:

  • Voorgeschreven werkwijzen bij beheer en onderhoud
  • Ruimtelijke ingrepen

Het eerste onderdeel van de gedragscode is goedgekeurd. De goedkeuring van het tweede deel volgt later. In de tussentijd blijft de gedragscode van 2012 voor het deel ‘Ruimtelijke ingrepen’ van kracht.

Zie voor meer informatie en de tekst van de gedragscode de site van de Unie van Waterschappen.

bron: Unie van Waterschappen, 29/01/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.