Nieuwe ontheffing provincie Zeeland voor de damherten in de Manteling en Kop van Schouwen

Damherten aan de bosrandEr mag weer op damherten worden gejaagd in de Manteling en op de Kop van Schouwen

In de Manteling op Walcheren en op de Kop van Schouwen mag weer op damherten worden beheert. Het provinciebestuur van Zeeland heeft daar op 26 januari opnieuw een ontheffing binnen de Flora- en faunawet voor verleend. Bezwaren van de Faunabescherming zijn opnieuw verworpen. De afgelopen jaren verleende Het Zeeuwse college ook telkens een ontheffing aan Faunabeheer Zeeland omdat de populatie damherten op Walcheren en Schouwen anders te groot zou worden. Daardoor zou schade ontstaan voor de landbouw en een groter risico voor de verkeersveiligheid.

Op basis van een onderzoek van Alterra Wageningen UR gaat de provincie Zeeland ervan uit dat op Schouwen plek is voor maximaal 325 damherten en op Walcheren voor maximaal 80. Om dat aantal op peil te houden moeten jaarlijks een aantal herten worden afgeschoten. Dat beleid is herhaaldelijk aangevochten door de Faunabescherming. Tot 2 maanden geleden stelde de rechter de provincie telkens in het gelijk. Begin december besloot de rechtbank anders en kreeg Faunabescherming gelijk. In het vonnis van de rechtbank werd verwezen naar eerdere uitspraken over de ontheffing van het jachtverbod op reeën. Daarop mag pas worden gejaagd als ook is aangetoond dat het welzijn van de dieren in het geding is. Omdat de provincie dat niet had aangetoond bij het verwerpen van het bezwaarschrift van de Faunabescherming tegen de jacht op damherten, werd het besluit voor de ontheffing vernietigd.

Het Zeeuwse college heeft vervolgens advies ingewonnen en op basis daarvan de bezwaren van Faunabescherming tegen het ontheffingsbesluit op de jacht opnieuw verworpen. Dit keer is het welzijn van de damherten wel meegewogen. Als de hertenpopulatie te groot wordt, leidt dat tot erfelijke afwijkingen. Verder neemt de kans op onjuist voedsel, ziekten, verwondingen en ziekten toe, zo motiveert het provinciebestuur de afwijzing van het bezwaar. De beslissing op het bezwaarschrift is te vinden op de website van de provincie Zeeland.

De Faunabescherming kan nu weer bij de rechter in beroep gaan tegen het besluit van de provincie.  bron: PZC / Provincie Zeeland, 26/01/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.