Nieuwe ontheffing voor afschot van overzomerende grauwe ganzen in Flevoland

Ganzen kopel

Gedeputeerde Staten van Flevoland verlenen aan de Faunabeheereenheid Flevoland een nieuwe ontheffing voor afschot van overzomerende grauwe ganzen ter voorkoming van belangrijke schade op agrarische percelen. Tegen de oorspronkelijke ontheffing is door de Vogel- en Natuurwacht Flevoland beroep ingediend en zij zijn door de Rechtbank Midden Nederland in het gelijk gesteld. In de nieuwe ontheffing hebben Gedeputeerde Staten rekening gehouden met de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland.

De rechter oordeelde dat het bestrijden van ganzen in de Oostvaardersplassen daar mogelijk leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van grauwe ganzen. Het provinciebestuur heeft het ontheffingsbesluit daar op aangepast. Verjagen met ondersteunend afschot is in Flevoland vanaf 14 juli weer mogelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Wel is een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruikmaken van de ontheffing. Deze zijn op te vragen bij de regionale faunabeheerder van de faunabeheereenheid Flevoland.

bron: Provincie Flevoland, 19/07/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.