Nieuwe Website Faunaloket Drenthe

Faunabeheereenheid website DrentheFaunaloket Drenthe

De verantwoordelijkheden voor faunabeheer zijn verdeeld over verschillende organisaties. De provincie Drenthe en de Faunabeheereenheid Drenthe zijn beiden verantwoordelijk voor populatiebeheer en beheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren. Hierdoor is het niet altijd duidelijk met welke organisatie contact moet worden opgenomen voor vragen met betrekking tot faunabeheer. Voor sommige soorten kon een aanvraag schadebestrijding worden ingediend bij de Faunabeheereenheid terwijl in andere gevallen een soort onder de bevoegdheid van de provincie viel.

Om er voor te zorgen dat een aanvrager altijd bij de juiste organisatie terecht komt hebben de provincie Drenthe en de Faunabeheereenheid Drenthe samen het Faunaloket Drenthe opgericht. Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt u digitaal uw aanvraag schadebestrijding indienen en vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.

Het Faunaloket Drenthe heeft een proefperiode tot 1 januari 2017. Met de opgedane ervaringen zullen de provincie Drenthe en de Faunabeheereenheid Drenthe een besluit nemen of het Faunaloket een definitieve plek krijgt.De verantwoordelijkheden met betrekking tot de soorten bescherming en overlastbestrijding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komen in 2016 niet bij het Faunaloket Drenthe. Tot inwerkingtreding van  de Wet natuurbescherming blijft RVO verantwoordelijk voor deze taken. Onder de Wet natuurbescherming komt de verantwoordelijkheid voor de soortenbescherming en overlastbestrijding bij de provincie Drenthe te liggen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.