Nieuwsbrief 2e kwartaal 2017 Faunabeheereenheid Limburg

 

Samenstelling Bestuur FBE

De voorzitter, de heer Peeters heeft tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 8 maart jl. na ruim 8 jaar afscheid van ons genomen. De sollicitatieprocedure voor zijn opvolger is momenteel in volle gang en zal in mei worden afgerond.

De kennismakingsgesprekken met vertegenwoordigers van de diverse “Maatschappelijke Organisaties” hebben inmiddels plaatsgevonden. Op basis van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (de opvolgster van de Flora- en Faunawet) is iedere Faunabeheereenheid in Nederland verplicht het bestuur met dergelijke organisaties te verbreden. De komende periode zal door het huidige Bestuur een keuze worden gemaakt welke drie kandidaten zullen toetreden tot het Algemeen Bestuur.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een aantal nieuwe faunabeheerplannen, te weten Wildsoorten, Vrijstellingen, Bever, Veldmuis, Fazant en Regio Luchthavens (vogels). Komende zomer zal gestart worden met de faunabeheerplannen Exoten en Verwilderde dieren.

Door de Jagersvereniging zijn er een drietal informatieavonden georganiseerd voor de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg om de WBE’s te informeren omtrent de nieuwe faunabeheerplannen. Conform de nieuwe Wet natuurbescherming zullen zoals besproken de faunabeheerplannen vóór indiening ter inzage aan de WBE’s worden toegezonden. De WBE’s kunnen hun eventuele input via de heer Ger van Hout aanleveren.

Exotendag 18 februari 2017

Zoals inmiddels alweer gebruikelijk heeft op de derde zaterdag van februari jl. een provincie brede gecoördineerde actie plaatsgevonden om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg. In totaal zijn er 200 Nijlganzen en 37 Canadaganzen geschoten op deze dag, dat aanzienlijk minder is dan voorgaande jaren. Wij zijn benieuwd of bij de Voorjaarstelling zal blijken dat de aantallen aanwezige Nijlganzen ook aan het afnemen zijn.

Website

Begin 2017 is de FBE Limburg overgestapt naar een gezamenlijke landelijke startpagina voor Nederlandse Faunabeheereenheden, ( www.faunabeheereenheid.nl ), waar algemene informatie over faunabeheer te vinden is, en naar een vernieuwde FBE Limburg website                                ( www.limburg.faunabeheereenheid.com ).

De FBE zal de komende periode trachten de website zo volledig mogelijk van actuele informatie te voorzien.

Kalender 2e Kwartaal 2017

1 april Voorjaarstelling
vóór 8 april Registratie reewildtelling in frs
17 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten
24 t/m 28 april FBE kantoor gesloten (alleen voor uiterst dringende zaken via mail bereikbaar)
vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in frs
vanaf 1 mei Ontheffing Brandganzen beschikbaar in frs
5 mei Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten
25 mei Hemelvaart FBE kantoor gesloten
5 juni 2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.