• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2020 Faunabeheereenheid Limburg

 Nieuwe werksituatie FBE 

Sinds de uitbraak van COVID-19 volgen wij als FBE de RIVM maatregelen. Daarom werken wij sinds maart jl. al vanuit huis en vergaderen wij online. 

Zoals gewoonlijk zijn wij per mail bereikbaar en wij schakelen de telefoon zo vaak mogelijk door. Echter doordat Lisette en Angelique parttime werken en er ook weer aan vergaderingen wordt deelgenomen, zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar. 

Wij zullen de RIVM maatregelen voor het thuiswerken blijven volgen, totdat anders wordt aangegeven. Van eventuele wijzigingen zullen wij iedereen daar uiteraard van op de hoogte brengen. 

Nieuwe Faunabeheerplannen 

Door de Corona crisis en ziekte van de ambtelijk secretaris is aan de provincie aangegeven dat oplevering van het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026 per medio april 2020 niet meer haalbaar bleek, nieuwe inleverdatum is nu over de zomer getild, en gezet op medio oktober 2020. 

Ontheffing 

De lopende ontheffingen zijn geldig t/m uiterlijk 5 juli a.s. op basis van de actuele faunabeheerplannen. Wij hebben daarom verlenging bij de provincie aangevraagd van de huidige ontheffingen. Deze zullen worden verlengd middels een besluitbrief die wij van de provincie nog zullen gaan ontvangen. Wij zullen de komende weken iedereen op de hoogte gaan brengen op welke manier dit zal geschieden. 

Brandganzen 

Vanaf 1 mei jl. is voor alle WBE’s in Noord- en Midden-Limburg de Algemene Machtiging Brandganzen in FRS beschikbaar. Voor Zuid-Limburg is er momenteel geen Perceelsgebonden Machtiging beschikbaar, omdat er nog maar weinig overzomerende Brandganzen zijn. 

Spreeuwen 

Vanaf 15 mei t/m 31 oktober a.s. is de ontheffing Spreeuw Vangen en Verplaatsen beschikbaar en de ontheffing Spreeuw afschot is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 15 november. Deze afschot ontheffing wordt alleen verstrekt voor kleinfruit en de grondgebruiker dient over een Ansia vogelafweerpistool te beschikken als eerst in te zetten werend middel. 

Geluiddemper 

Afgelopen najaar hebben wij van het Ministerie van Justitie de ontheffing voor 66 jachtaktehouders in Limburg gekregen. 

Met de aanvragers wordt nu 1 op 1 de procedure voor verkrijging van verlof van de politie verder afgehandeld. 

De politie heeft aangegeven dat door de Corona crisis de afgifte van verloven vertraging heeft opgelopen, zij houden u op de hoogte van het verdere verloop. 

Kalender 

  • 4 april Voorjaarstelling 
  • vóór 7 april Registratie reewildtelling in FRS 
  • 13 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten 
  • 27 april Koningsdag FBE kantoor gesloten 
  • vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in FRS 
  • 5 mei Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten 
  • 21 mei Hemelvaart FBE kantoor gesloten 
  • 2 juni 2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten 
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.