• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Limburg

 

 

 

Nieuwsbrief FBE Limburg 2e kwartaal 2021

Faunabeheerplannen in ontwikkeling

  • FBP Beverbeheer Limburg
  • FBP Beheer Vogels in Luchthavenregio’s

Ontheffingen

Eind maart zijn de volgende ontheffingen doorgeschreven c.q. beschikbaar gesteld in FRS:

1. Terreinen < 40 hectare als Algemene Machtiging
2. Kauw vangkooi gewasschade N- en M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
3. Kauw vangkooi gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
4. Roek doden gewasschade N-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
5. Roek doden gewasschade M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
6. Roek doden gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
7. Zwarte kraai vangkooi gewasschade als Perceelsgebonden Machtiging
8. Zwarte kraai vangkooi predatorenbeheer soortenbescherming als Perceelsgebonden Machtiging (Weidevogels, Patrijzen)
9. Spreeuw gewasschade afschot ter ondersteuning verjaging als Perceelsgebonden Machtiging
10. Spreeuw vangen, verplaatsen en opvang als Perceelsgebonden Machtiging
11. Ree populatiebeheer als Grofwild Machtiging
12. Onbeschermde inheemse soorten / Luchtdrukwapen Rattenbestrijding als Gebiedsgebonden Machtiging

Een aantal ontheffingen zijn al per 1 januari jl. beschikbaar gemaakt in FRS:

1. Wild zwijn basis ontheffing Buiten Leefgebieden als Algemene Machtiging
2. Wild zwijn vangkooi buiten leefgebieden als Gebiedsgebonden Machtiging
3. Vos predatorenbeheer als Algemene Machtiging, bestaande uit:
a. Weidevogel
b. Hamster
c. Patrijs
4. Diverse Ganzenontheffingen:
a. Grauwe gans Ruim Populatiereductie Maasplassenregio als Algemene Machtiging
b. Grauwe gans Koppelvormers als Algemene Machtiging (beschikbaar vanaf 1 februari 2021)
c. Grauwe gans Beperkt Schadebeperking als Perceelsgebonden Machtiging
d. Brandgans Ruim Populatiereductie als Algemene Machtiging
e. Brandgans Beperkt Schadebeperking als Perceelsgebonden Machtiging
f. Kolgans Ruim Populatiereductie als Algemene Machtiging

De overige vigerende ontheffingen vermeld op bijlage 1 van de reeds gestuurde besluitbrief van de provincie werden per 1 april jl. verlengd t/m 1 augustus 2021, of eerder als wij de nieuwe ontheffingen gereed hebben. Wij zullen u hierover t.z.t. informeren.

Monitoring

Op 27 maart jl. heeft de landelijke voorjaarstelling plaatsgevonden. Wij verzoeken alle WBE’s de telgegevens in FRS te registreren vóór 1 mei a.s.

Kalender

  • 27 april Koningsdag FBE kantoor gesloten
  • vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in FRS
  • 5 mei Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten
  • 13 mei Hemelvaart FBE kantoor gesloten
  • 24 mei 2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.