Nieuwsbrief 4e kwartaal 2017 Faunabeheereenheid Limburg

 

Samenstelling Bestuur FBE m.i.v. 1 oktober 2017

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 27september jl. is de heer J.de Boer namens Limburgs Particulier Grondbezit benoemd als derde bestuurder van deze fractie. Hij zal de heer F.Nijpjes opvolgen en zal zitting nemen in zowel het AB als in het DB bestuur.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Veldmuis, Opdrachten (v/h Aanwijzingen)i.v.m.Exoten en Verwilderde dieren en Regio Luchthavens (vogels).

Monitoring

De cijfers van de Zomertelling zijn inmiddels verwerkten staan op onze website vermeld http://limburg.faunabeheereenheid.com/wildbeheereenheid/zomertelling-15-juli-2017/

Brandganzendag

Tijdens de Brandganzendag op 30september jl. heeft een gecoördineerde actie plaatsgevonden om te komen tot een verlaging van het aantal Brandganzen binnen een aantal WBE’s in Limburg. Momenteel worden de laatste cijfers verwerkt. Uit de cijfers van de Voorjaarstelling is gebleken dat de stand van de Brandganzen redelijk stabiel blijft de afgelopen 3 jaren.

Aanvullende middelen

Door een foute manier van opschrijven in de Regeling natuurbescherming is het formeel sinds 1 januari 2017 niet meer toegestaan om bij het beheer van Landelijk Vrijgestelde Soorten (ZwarteKraai,Kauw,Houtduif en CanadeseGans)op basis van de Landelijke Vrijstelling schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen te voorkomen met behulp van de inzet van diverse ondersteunende aanvullende middelen zoals lokfluitjes, plasticlokvogels, schuilhutten,camouflagenetten en hoogzitten. Zonder het mogen gebruiken van deze hulpmiddelen is lastiger deze soorten goed te kunnen beheren, omdat het nu veel moeilijker is om de te beheren diersoorten voldoende dichtbij te krijgen om effectief en verantwoord afschot te kunnen plegen.

Het Ministerie heeft deze fout inmiddels herstelt in de Regeling Natuur

De FBE Limburg heeft toen eind september de Algemene Machtiging ter overbrugging voor geheel Limburg toen beschikbaar gesteld, welke het gebruik van hierboven genoemde middelen toestaat om te worden gebruikt bij handelingen in het kader van het beheer van landelijke vrijgestelde soorten.

EHBO preventie sets

In de kranten is recent een stuk geplaatst dat de provincie nachtzichtapparatuur gaat aanschaffen voor Limburgse jagers. Dit maakt deel uit van een pakket spullen welke de FBE Limburg voor de provincie aanschaft ter uitleen om in noodgevallen voor een korte periode in te kunnen zetten.

Het betreft hier

  • 4 professionele Agrilaser Ganzen verjaag Laserlampen van Bird Control,
  • 7 sets Gallagher schrikdraadklokken met 4-draads raster of Wild Zwijn schriknetten en
  • 7 sets Pulsar Core FXQ50 warmtebeeld nachtzichtapparatuur (bestaande uit warmtebeeld kijker welke met 1 klik ook op de telescoop van het geweer is te monteren).

Veel mensen bellen ons nu om zich hiervoor aan te melden.

De betreffende apparatuur is echter nog niet allemaal geleverd.

Bovendien zal de inzet ervan bepaald gaan worden door provinciale coördinatoren welke in beeld moeten gaan brengen waar de problemen met bijvoorbeeld ganzen, wilde zwijnen of ander soorten zitten, en vervolgens waar de beschikbare EHBO spullen dan het meest effectief kunnen worden ingezet. Er zullen naar verwachting namelijk veel meer mensen zich bij ons gaan melden die het willen lenen dan dat er per middel sets beschikbaar zijn.

De WBE’s hebben met de nieuwe Verordening van de provincie Limburg een belangrijke lokale coördineerde taak ten aanzien van de beperking van schade en overlast door wild gekregen. De FBE zal daarom personen die zich rechtstreeks tot hen wenden, t.z.t. doorverwijzen naar de lokale WBE, die kan dan met de coördinatoren contact opnemen om het probleem aldaar kenbaar te maken.

Zodra alle apparatuur bij ons binnen is zullen wij u per mail informeren over de exacte procedure.

DWHC (Dode wasbeerhond of wasbeer gevonden?)

Het Nederlandse onderzoek naar ziekteverwekkers bij wasbeerhonden en wasberen loopt nog tot eind 2017. Als u een dode wasbeerhond of wasbeer heeft meldt dit dan op de website van DWHC via de link Meld hier uw dode dier of neem telefonisch contact op met DWHC (030-2537925). DWHC zorgt dat een koerier het dode dier bij u op komt ophalen.

Tips

over het veilig verpakken van een kadaver vindt u hier.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met het RIVM via mailto:miriam.maas@rivm.nl

Meer informatie over het onderzoek is te lezen bij de Lopende projecten op de DWHCwebsite.

Provincie

De heer Johan Maessen is jarenlang als veldmedewerker bij de provincie Limburg werkzaam geweest en is 1 september jl. met pensioen gegaan.

Kalender

  • vóór 13 oktober Registratie Brandganzendag in FRS
  • 25 en 26 december 1e en 2e Kerstdag FBE kantoor gesloten
  • 27 t/m 29 december FBE kantoor gesloten (alleen voor uiterst dringende zaken via mail bereikbaar)
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.