Nieuwsbrief FBE Limburg 2e kwartaal 2018

 

 

Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwe Faunabeheerplannen

De faunabeheerplannen Veldmuis, Kauw Vangkooi, Zwarte Kraai Vangkooi en Spreeuw. Vangen en Verplaatsen zijn eind februari jl. goedgekeurd door de provincie Limburg. Voor de Veldmuis geldt een vrijstelling. De ontheffing Spreeuw Vangen en Verplaatsen is verlengd en de overige 2 ontheffingen zijn in voorbereiding bij de Provincie.

Daarnaast wordt er momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Edelhert, Exoten & Verwilderde dieren en Onbeschermde soorten, Regio Luchthavens (vogels) en aan de opzet van het Faunabeheerplan Afschotvrijgebied (waar naar alternatieve beheervormen onderzoek gedaan zal gaan worden).

Medio maart hebben wij van de provincie de ontheffing Nest- en eibehandeling Grauwe Gans en Brandgans ontvangen voor Gemeentes. Deze ontheffing is voor de Grauwe Gans in heel Limburg geldig en voor de Brandgans alleen in Noord-Limburg en mag uitsluitend worden gebruikt binnen de bebouwde kom in de periode van 14 februari t/m 1 juli.

Exotendag

Op zaterdag 24 februari jl. heeft de jaarlijkse Exotendag plaatsgevonden om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn. In totaal zijn er 200 Nijlganzen en 55 Canadaganzen geschoten op deze dag. Wij zijn benieuwd of bij de Voorjaarstelling zal blijken dat de aantallen aanwezige Nijlganzen ook aan het afnemen zijn.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de vrijstellingssoorten 1x per kwartaal en de jachtsoorten direct na afloop van het jachtseizoen.

Ontheffingen

Reewild:

De nieuwe Grofwild Machtiging Reewild staat voor u klaar in frs, geldig vanaf 1 april 2018 t/m 30 april 2019.

Wij willen u erop attenderen dat de regulatieperiode voor de reegeiten loopt van 1 oktober t/m 31 maart a.s. In de Grofwild Machtiging in frs staat echter vermeld dat de ontheffing geldig is t/m 30 april. In deze periode van 1 t/m 30 april 2019 is de ontheffing alleen beschikbaar voor calamiteiten voor zowel bokken als geiten, dit ter overbrugging tot de nieuwe machtiging beschikbaar is gesteld. Hier zijn reserveloodjes (dik gedrukte loodjes) in FRS voor beschikbaar.

Wij verzoeken u uw leden hiervan op de hoogte te brengen, zodat op de huidige Machtiging géén regulier afschot meer plaatsvindt na 31 maart a.s.

Brandganzen:

Vanaf 1 mei jl. is voor alle WBE’s in Noord- en Midden-Limburg de Algemene Machtiging Brandganzen in FRS beschikbaar. Voor Zuid-Limburg (waar nog maar weinig overzomerende Brandganzen zijn) is de Perceelsgebonden Machtiging beschikbaar. Deze ontheffing is geldig t/m 31 oktober a.s.

Deze ontheffingen mogen niet worden ingezet in vastgestelde winterrustgebieden in de periode van 1 t/m 14 mei. De zomergedooggebieden zijn vanaf dit jaar komen te vervallen in geheel Limburg, er zijn dus ook geen 500 meter zones meer.

Spreeuwen:

Vanaf 15 mei t/m 31 oktober a.s. is de ontheffing Spreeuw Vangen en Verplaatsen beschikbaar en de ontheffing Spreeuw afschot is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 15 november.

Deze afschot ontheffing wordt alleen verstrekt voor kleinfruit en de grondgebruiker dient over een asia vogelafweerpistool te beschikken als eerst in te zetten werend middel.

Kalender

  • 2 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten
  • 7 april Voorjaarstelling
  • vóór 8 april Registratie reewildtelling in frs
  • vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in frs
  • 10 mei Hemelvaart FBE kantoor gesloten
  • 21 mei 2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.