• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nieuwsbrief FBE Limburg 3e kwartaal 2019

 

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2019 – Faunabeheereenheid Limburg

 

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.

De heer Huijers van de Dierenbescherming heeft tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 3 juli jl. zijn zetel voor de geleding ‘Overige Maatschappelijke Organisaties’ overgedragen aan de heer de Wit.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten, het faunabeheerplan Vogels Luchthavens, het faunabeheerplan Hoefdieren en het faunabeheerplan Watervogels. Tijdens de WBE informatieavonden dit najaar, zullen deze worden toegelicht.

Monitoring

De cijfers van de Voorjaarstelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld

Gegevens Voorjaarstelling 2020

De Zomerganzentelling vindt dit jaar ook weer op de derde zaterdag in juli plaats, te weten op zaterdag 20 juli a.s. De uitleg hierover heeft u inmiddels per mail ontvangen. Het telplan staat in FRS voor u klaar voor het registreren van de telgegevens.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de vrijstellingssoorten 1x per kwartaal en de jachtsoorten direct na afloop van het jachtseizoen en bij ontheffingen / machtigingen direct.

Ontheffingen

Naar aanleiding van de vraag uit het veld om effectiever Wilde Zwijnen te kunnen gaan beheren met het geweer is door de FBE Limburg, mede in het kader van de AVP preventie, bij de provincie het verzoek ingediend een aantal extra beheermogelijkheden toe te gaan staan.

De Provincie heeft hiermee ingestemd, waardoor er per 1 juli 2019 nieuwe ontheffingen Wild Zwijn Limburg beschikbaar zijn met de volgende aanvullende mogelijkheden:

1. Gebruik van een kleiner kaliber kogelgeweer (Reewild-kogelgeweer ten minste kaliber .22 inch of 5,58 mm met getrokken loop en minimaal 980 joule trefenergie op 100 meter afstand van de loop), uitsluitend voor het doden van kleinere Wilde Zwijnen tot 35 kg (dieren die op het oog in de regel geschat worden als Big of Kleine Overloper);

2. Gebruik van het “hagel”-geweer in combinatie met de Brenneke kogel-patroon voor het voor het schieten van alle leeftijden Wild Zwijn tot een afstand van maximaal 40 meter;

3. De ontheffingen mogen nu ook overdag op zon- en feestdagen ingezet worden;

4. Het lokvoer hoeft niet meer geheel ondergewerkt te worden, waardoor er ook met een voederautomaat gewerkt kan gaan worden;

5. In afwijking van het verbod op het gebruik van lokvoer met materiaal van dierlijke oorsprong mag er wél gebruikt gemaakt worden van commercieel in de handel verkrijgbare varkensvoederbrokken (pellets).

Hiermee is naar verwachting extra afschot te behalen (meer jachtaktehouders én meer beheermomenten in het veld van iemand in bezit van Ree-geweer en “hagel”-geweer; daardoor meer kansen dat dergelijke jagers bij de aanzit op Ree of Vos of andere acties in het veld ook Wild Zwijn van de juiste grootte resp. op de juiste afstand zien die ze dan mogen schieten; eenvoudiger manier van lokvoedering zonder verstoring van de voederplek).

De nieuwe ontheffingen Wild Zwijn staan in FRS voor u klaar als Algemene Machtiging.

Wilde zwijnen

Er is een aangepast Protocol uitgegeven ‘wat te doen bij de vondst van een kadaver van een wilde zwijn’ door het Ministerie van LNV. Deze is tevens te vinden op onze website

https://limburg.faunabeheereenheid.com/actueel/protocol-dood-gevonden-wild-zwijn-december-2018/

 

Kalender

  • 20 juli Zomerganzentelling
  • 12 juli t/m 16 augustus Vakantie Angelique Luikens
  • vóór 1 augustus Aanmelden Geluiddemper
  • vóór 16 augustus Registratie zomerganzentelling in FRS
image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.