NIEUWSBRIEF JUNI 2016 REGIO ZEELAND

zeeland nieuwsbrief okt i

Postadres : de Kure 15, | 4328 RG  | Burgh Haamstede |E:  Zeeland@NOJG.nl


VAN DE VOORZITTER

(Voorwoord)   Zomer ……………  

Beste lezers en lezeressen,

Na een wel zeer ..… winter en een apart eerste kwartaal van dit jaar, zijn we weer op de goede weg naar – hopelijk – een mooie zomer.   Nee, deze winter was het nu ook niet echt; grote temperatuurverschillen en weer een nat voorjaar . Onlangs las ik een bericht van Amerikaanse weer deskundigen. Zij voorspellen voor Europa grote weersverschillen, zelfs extremen , zaken waar we blijkbaar niet eerder mee te maken hebben gehad . Het versnelde smelten van de ijskap, hetgeen betekent dat we er rekening mee moeten houden dat ook wij te maken kunnen krijgen met tyfoons en cyclonen. Geen positieve vooruitzichten dus. Ja tijden veranderen en kennelijk dus ook het weer voor deze regionen .

Ook in de jacht en het beheer hebben te maken met grote veranderingen. Velen van ons ervaren reeds de veranderingen in het veld en ook dat er al vragen gesteld worden over wat we aan het doen zijn in het veld. Beheer of jagen, het lijkt op elkaar en toch noemen we het anders

Wat ga jij morgen doen ?

Nu in veel gevallen zal beheer en schadebestrijding door de buitenwacht over het algemeen als positiever worden ervaren dan jagen. Dat valt dan weer in een heel andere categorie , wat zeg ik , het kan zelfs als heel negatief worden ervaren.   Het publieke oordeel is dan bepalend voor hetgeen we gaan doen en dat geeft aan hoe een en ander verwoord wordt. Het deugt wel of het deugt niet ! Bijzonder vindt u niet ?

Iets anders. Staatsbosbeheer doet o.m. beheer van bossen met steun van de overheid en vergeet niet, mede betaald met uw belastinggeld . Niets mis mee zult u zeggen, sterker nog, het is juist goed dat dit gebeurd !     MAAR wie doet het onderhoud ?  Heeft u wel eens gekeken hoe het er uit ziet ? Laatst las ik dat er nu plannen zijn om iets te gaan doen in de trant van aanplant van inheemse fruitbomen, wilde appels , perenbomen en mispels. Dit dan wel buiten Zeeland, maar ze doen er in ieder geval wat aan . Of dit juist is weet ik natuurlijk niet. Toen ze eerder SCHOTSE Hooglanders in de velden loslieten, heeft dat ook de nodige vragen op geroepen. Maar goed er gebeurt wat en dat klinkt dus positief.

Maar Zeeland kent vooral verwilderde bossen, zonder onderhoud en dus niks nieuwe natuur. Jammer toch, het kan ook zoveel anders, zoveel mooier zijn bossen waar wild nog wel wil komen en dieren zich thuis voelen .

Bossen waar mensen kunnen recreëren en waar het geen grote bende is . Een gezamenlijke aanpak van jagers , beheerders en natuurvrienden. Samenwerken aan een vernieuwde natuur; dat moet volgens mij mogelijk zijn . Kijk zelf maar en deel uw ervaring met ons.

Nieuwsbrief zeeland juni 2016 aOok bijzonder; per januari 2017 de invoering van de nieuwe wet Natuur, dus veranderingen !! En vergeet vooral niet te vermelden wat u ziet en ervaart en aan het doen bent in die nieuwe Natuur.

Nederland verandert volgens mij in een administratief land. Alles leggen we vast in b.v. het FRS en daar wil iedereen wel wat van weten. Wat heb jij gedaan en wat ben je aan het doen? Geen probleem zult u zeggen en dat klopt. Maar wat doen zij er mee ? Deze vraag gaan we hier nu niet beantwoorden !! Doen we later over een paar jaar wel, dan weten we pas echt de bedoeling van deze tel registratie. Ervaringen delen met jachtvrienden en anti jacht mensen maakt de discussie dan pas echt levendig denk ik dan. Er zijn dan immers gegevens en ervaringen vastgelegd en deze geven dan de redenen om te bekvechten. Meten is weten; en evalueren kan ons het één en ander leren, laten zien hoe deze samenleving in elkaar steekt.

Zo zijn er veel zaken waar je tegenaan kunt lopen, b.v. de denkwijze van ons Landelijke bestuur en onze regionale zienswijze. Het verbaast mij steeds weer waar een kleine organisatie groot in kan zijn.   Uitganspunt blijft het democratisch gehalte in – naar mijn mening – de landelijke zienswijze. Ook ik moet constateren dat het op dat landelijke niveau niet altijd gaat zo het volgens mij had moeten gaan .

De samenstelling van ons landelijke bestuur heeft, hoe spijtig ook, vooral regionale karakters en vindt zijn inzichten/ervaringen voornamelijk gestoeld op het Oosten van het land. Jammer, Nederland is immers groter dan alleen de Achterhoek en het oostelijk deel van het land.   De komende periode zult u daar waarschijnlijk meer over lezen. Ik hoop en verwacht dat er op dit gebied de ogen open gaan en een koker syndroom zal worden omgezet in een breder gezichtsveld met een gezonder perspectief .

Beste Lezers en lezeressen , na een mooie periode van beheer en uitstekende hondenproeven van afgelopen maart , kijken we uit naar onze bindingsdag in augustus a.s. wij hopen u allen daar te ontmoeten.

De Zeeuwse afdeling groeit , de sfeer is prima . We werken aan verbeteringen en dragen bij op alle fronten , goede contacten met de FBE en evenzo met de zuster organisatie. Dus wat kan je gebeuren.

Ik wens u allen en mooie zomer toe; mooi veldwerk en plezier bij uw dagelijkse bezigheid . DESONDANKS moet ik zeggen , dat ik op bestuursniveau wel een hete zomer verwacht. De eenheid is in deze regio is prima maar elders kan dit beter denk ik zo . Het Zeeuwse bestuur staat voor u klaar om te informeren en geïnformeerd te worden; daar doen we het voor .

John van Anrooij

Voorzitter NOJG Regio Zeeland


VAN DE PENNINGMEESTER

Nieuwsbrief zeeland juni 2016 b
Bindingsdag 2016

Zoals toegezegd tijdens de voorjaarvergadering wordt er dit jaar wederom de tweejaarlijkse bindingsdag georganiseerd, en wel op zaterdag 27 augustus. Dit jaar gaan we naar het Markiezaat. Dit natuurgebied dat zo dicht bij huis, en toch vaak nog onbekend, ligt bij het Markiezaatmeer. In het totaal een gebied van ruim 3000 Ha dat ingeklemd ligt tussen Zeeland en Brabant. Onder leiding van een gids gaan we een wandeling maken van ongeveer 1,5 a 2 uur door een gebied van bossen, oude schorren, vennen, weidegronden, rietkragen en duinen. Ontzettend veel variëteit in een gebied met mooie wandelroutes. In het bezoekerscentrum worden we verwelkomt met koffie en cake, waarna de wandeltocht volgt. Daarna halen we de auto’s weer op en gaan we naar de Walkant. Op de walkant hebben we een barbecue en is tijd om de contacten verder aan te halen.

Programma:

14:00        ontvangst op bezoekerscentrum de Kraaijenberg (Fianestraat 21 te Bergen op Zoom) met koffie en cake

14:30        wandeling door het Markiezaat (Einde wandeling ca 16.30 – 16.45 u)

15:30        ophalen auto’s en vertrek richting de Walkant

17:30        aanvang barbecue op recreatieboerderij de Walkant in Woensdrecht

De bijdrage voor de bindingsdag bedraagt € 5 per persoon. Maximaal kunnen 2 personen per lid aangemeld worden. Meerdere personen is mogelijk, maar in overleg. Indien een lid zijn partner mee wil nemen kost dit € 5, een introducee kost € 10. Indien de wandeling niet past ivm lichamelijke ongemakken is het ook mogelijk om vanaf 5 uur aan te schuiven op de Walkant.

Deelname aan de bindingsdag kunt u kenbaar maken door:

  1. voor 30 juni een mailtje te sturen naar uw secretaris met de namen van de deelnemers
  2. de kosten voor deze datum over te maken op het rekeningnummer van de NOJG NL73INGB0007366341

Tot 27 augustus 2016

Huig Bode


VAN DE SECRETARIS

Nieuwsbrief zeeland juni 2016 cVolgens mij is er een probleem …….

Jagen (Jacht) anno januari 2017.

Het is inmiddels al tot vervelens toe geroepen : Per 1 januari 2017 treedt de (nieuwe) wet Natuurbescherming in werking en hebben we met totaal nieuwe regelgeving te maken. Dus ook als we in januari a.s. willen gaan jagen ……..

Per 1 januari is het enkel toegestaan om te jagen zoals ik hiervoor beschreef als daar een goed gekeurd Faunabeheerplan – opgesteld door de FBE en goedgekeurd door de Provincie – aan ten grondslag ligt. Dit geldt ook voor de landelijk vrijgestelde diersoorten.

En met jagen bedoel ik dan ook jagen; op b.v. de fazantenhaan, konijn, houtduif of de wilde eend. Dat is dan nog “open” indien er nog geen goed gekeurd faunabeheerplan is op basis van de Wet Natuurbescherming zoals u weet en de haas en de fazanthen zijn net “dicht”. Ook vallen de uitvoering van de schadebestrijding van de landelijk vrijgestelde diersoorten; zoals de zwarte kraai, kauw, konijn, houtduif, vos en Canadese gans onder.

Indien dus de Fbe Zeeland en de provincie Zeeland het nieuwe faunabeheerplan op 1 januari 2017 nog niet hebben goedgekeurd, dan wordt dus voor de Jacht en de schadebestrijding een groot probleem in Zeeland. Zoals wij hebben vernomen zou dit op 1 januari 2017 ook niet het geval zijn. ( Als mijn informatie juist is, kan het wel een paar maanden duren voordat er faunabeheerplannen zijn geproduceerd. Voor deze faunabeheerplannen zijn uw tel-, afschot –, en andere gegevens dus onontbeerlijk. Het FRS waarin straks alle tel- en afschot en valwild gegevens worden verwerkt is in Zeeland helaas nog in ontwikkeling, dit is elders in het land wel al lang in gebruik.

Beheer en schadebestrijding met een ontheffing/machtiging, zoals b.v. de grauwe gans etc,  op basis van het huidige faunabeheerplan blijven wel van kracht hiervoor bestaan al ontheffingen/machtigingen.

Wij als NOJG Regio Zeeland zullen ons volledig inzetten dat er wel gejaagd kan worden op 1 januari op de dan nog geopend jachtseizoen en ook dat er beheer en schadebestrijding kan plaats vinden op landelijk vrijgestelde diersoorten.

Rinus Jeremiasse

Secretaris regio Zeeland.


VAN DE PORTEFEUILLEHOUDER PR

Even voorstellen ………………

Nieuwsbrief zeeland juni 2016 e


zeeland nieuwsbrief okt fVAN ONZE KYNOLOOG

De NOJG – JTGH proeven 2016.

Zaterdag 12 maart was het weer onze jaarlijkse jachthondenproef van de JTGH, georganiseerd door de NOJG Zeeland. Ditmaal konden we weer terecht op Landschapscamping de Heerlijkheid van Wolphaartsdijk aan het Veerse Meer. Qua weer beloofde het een perfecte dag te worden, niet te koud, niet te warm en voor de voorjagers, keurmeesters, publiek en helpers gelukkig droog weer! De opzet was iets anders dan andere jaren, gewend waren we altijd om 3 ochtend proeven te hebben en 3 middag proeven, sinds dit jaar zijn er 2 in de ochtend, 2 in de middag en een proef die over de hele dag verdeeld is.

Een verscheidenheid aan rassen zorgde weer voor mooie verrassingen bij de proeven. De vos stond ook weer op het programma om geapporteerd te worden, lang niet voor alle honden vanzelfsprekend. Maar toch mooi wanneer de hond voor de baas wil werken en het apport binnen brengt.

Proeven die vooraf als te doen werden bestempeld bleken al snel de scherprechter van de dag.

Maar hoe mooi is het als Zeeuwse organisatie dat we ook een Zeeuwse winnaar mochten huldigen aan het eind van de dag. Harm Nuis uit Renesse was met zijn labrador Thijs van het Muntenbos nipt de winnaar!

Als medeorganisator wil ik natuurlijk alle helpers bedanken voor het slagen van deze dag. Zonder helpers kunnen we namelijk geen proef organiseren.

Volgend jaar gaan we weer zeker een proef organiseren, de locatie staat nog open. Via deze weg roep ik ook boeren, jachthouders of terreinbeheerders op om eens te kijken of hun locatie geschikt is. Het liefst weer op een ander eiland in de provincie om zo spreiding te hebben in Zeeland. Een goede toiletvoorziening en een ruimte van samenkomst met catering is een vereiste en natuurlijk een geschikt veld!

zeeland nieuwsbrief okt gMet vriendelijke groet,

Maarten Janse

T: @heerlijkheidvw | F: www.facebook/fotoboer


zeeland nieuwsbrief okt h

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.