Nieuwsbrief oktober 2015 regio Zeeland

zeeland nieuwsbrief okt i

Postadres : de Kure 15,   4328 RG Burgh Haamstede. E-mailadres : Zeeland@NOJG.nl

VAN DE VOORZITTER

zeeland nieuwsbrief okt aBeste lezers ,

In veel gevallen is de vakantie ruim voorbij, de jaargetijden geven de tekenen dat er weer een nieuwe fase voor de deur staat. De periode van beheer in de ruimste zin van het woord is aangebroken. In veel gevallen voor U een periode van overleg en goede afspraken om in overeenstemming met grondgebruiker en overheden tot een positief resultaat te komen betreffende flora en fauna .

Wij, uw regio bestuur, zijn volop aan het werken om te komen tot een goede samenwerking en een begripvol beheer. Gesprekken vinden plaats met FBE, WBE en Provincie dit in het belang van de Zeeuwse regio . Voor velen van u heeft de nieuwe Wet Natuurbescherming zijn gevolgen, dit in zowel positieve als negatieve zin. Wij trachten door overleg en het horen van deskundigen een brug te slaan die moet leiden tot meer begrip voor beheer en jacht. Het is dan ook positief om te ervaren dat er ook in onze regio mensen zijn die zich positief durven uitspreken over de jacht . Zo laatst in de PZC waar een collega jager zich duidelijk uitspreekt voor de jacht . En gelijk heeft zij, waarom eten we van de bio industrie als er nog zoveel gezonde voeding in de achtertuin staat , Chapeau ! Dat moesten er meer doen !! Jacht kan, jacht moet , het is een onderdeel van een gezond fauna beleid. Begrip is er alleen zeeland nieuwsbrief okt bals jacht op een voor buitenstaanders gepaste en weidelijke manier gebeurd.

Het is dan ook van het grootste belang dat zij die jacht uitoefenen zich terdege bewust zijn van de vele ogen die in het veld meekijken. Evenzo het verzorgen van wild in de strenge winterperiode is een taak die wij hoog in het vaandel moeten hebben staan.

Zoals afgelopen jaar de jacht zeer beperkt tot zijn recht kwam kan het ook dit jaar zijn dat we te maken krijgen met sneeuw en ijs een strenge winter dus. Ook dan zijn wij jagers en beheerders van de partij, dit in het belang van die zelfde mooie natuur.
Het is dan ook van het grootste belang dat wij allen ons realiseren dat wij gezamenlijk met de natuurbeheerders, jagers en overheden zorgdragen voor een gezonde natuur . Elkaar kritisch volgen en open staan voor kritiek. Daarbij elkaar de ruimte geven om het werk uit te voeren waarvoor we zijn aangenomen. Hoe goed kan het zijn als we elkaar wat ruimte gunnen en gezamenlijk tot de ontwikkeling kunnen komen van een goede en gezonde flora en Fauna in het Zeeuwse en ver daar buiten . De nieuwe Wet Natuurbescherming hoeft hierin beslist geen struikelblok te zijn.

Beste leden, jachtvrienden, beheerders, ik wens u allen, voor wie dat van toepassing is, een heel goede jacht periode en vooral een mooie en weidelijke jacht. Natuurlijk voor hen die niet jagen; kijk mee, volg dit proces en ervaar hoe jacht kan zijn, geniet van de natuur en informeer ons en laat ons delen in uw bevindingen.

John van Anrooij

Voorzitter Regio Zeeland

VAN DE PENNINGMEESTER

Beste voorjagers, en overige leden,

zeeland nieuwsbrief okt cJachthondenproeven.

Zoals jullie weten wordt jaarlijks in samenwerking met de JTGH een jachthondenproef in Zeeland georganiseerd. In 2016 zal dat op zaterdag 12 maart plaatsvinden. De proeven hebben reeds in Wolphaartsdijk en Burgh-Haamstede plaatsgevonden en de bedoeling is dat de proeven verdeeld gehouden worden over de provincie. Binnen het bestuur is er een aparte werkgroep bezig met de organisatie van de proeven en we zijn op zoek naar geschikte (jacht)velden om de volgende proeven te houden.

Waar moet een geschikt (jacht)veld aan voldoen?

·      kantinefunctie met voldoende zitplaatsen centraal in het veld

·      mogelijkheid van catering

·      toiletten

·      voldoende parkeerplaats

·      variatie in veld

Graag vernemen wij van onze leden of er de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van hun (jacht)veld dat voldoet aan bovenstaande eisen. De kantine functie kan in een restaurant zijn, maar een boerenschuur kan evengoed een juiste locatie zijn. Het gaat uiteindelijk om een leuke, leerzame dag voor hond en begeleider. Vind u het leuk om in 2017 de hondenproef in uw veld te organiseren, laat het ons dan weten. Dit kan via een mailtje naar de secretaris of spreek iemand van het bestuur aan.

Met vriendelijke groet,

Huig Bode

VAN DE SECRETARIS

Provinciale vrijstelling voor Zeeland.

Onze provincie kent een Verordening Flora- en faunawet Zeeland.

zeeland nieuwsbrief okt dDeze verordening van 20 december 2002 leert ons dat er een vijftiental diersoorten zijn aangewezen als zgn schade- soorten. Maar van deze 15 diersoorten zijn er vier, n.l. de Kauw, Spreeuw, Zwarte Kraai en Wilde eend, waarvoor voor de provincie Zeeland een algemene vrijstelling geldt. Dit betekent dat U als, of t.b.v. de grondgebruiker deze dieren met behulp van het geweer jaarrond mag doden, dit ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. De vier genoemde diersoorten veroorzaken volgens de Zeeuwse beleidsmakers in onze provincie dan ook belangrijke schade aan landbouwgewassen. Voor de andere dan deze vier genoemde schadesoorten, dienen, om schadebestrijding mogelijk te maken, door of namens de provincie ontheffingen te worden verleend.

Eén van deze genoemde schadesoorten n.l. de wilde eend wil ik er even uitlichten omdat deze in onze provincie een bijzondere positie inneemt. Ik noemde de wilde eend hier als schadesoort, maar U kent de wilde eend ook als “wild”, dus één van de vijf soorten waarop van 15 augustus tot 31 januari daaropvolgend de “gewone jacht” is geopend.

En dit kan (in ieder geval theoretisch) tot bijzondere situaties leiden……………

Het zou zo b.v. voor kunnen komen dat op 20 augustus in één en hetzelfde veld van minimaal 40 hectare aaneengesloten, een jachthouder op de wilde eendenjacht is en een andere jachtaktehouder, met de bekende toestemming van de grondgebruiker wilde eenden gaat schieten als schadesoort zoals hiervoor beschreven !   Dit zonder dat de ene jager “in gezelschap” van de andere jager jaagt.

Nog vreemder wordt het als op die 20e augustus het zonnetje onder gaat …………

Onze schadebestrijder van de wilde eend (houder van de toestemming van de grondgebruiker) moet dan het geweer ontladen en zijn activiteiten staken, terwijl de jager-jachthouder op de wilde eend de jacht pas een half uur na zonsondergang moet staken.

Kortom: Beheer en schadebestrijding mag enkel (van zonsopkomst) tot zonsondergang; jacht op de wilde eend mag (van een half uur voor-) tot een half uur na zonsondergang.

Het is maar dat U het weet ! Ik heb het echt niet zelf verzonnen. Trap hier dus niet in……….

Rinus Jeremiasse

Secretaris regio Zeeland.

Bestuurswisseling bij de FBE.

Jan Ramondt wordt opgevolgd door Frans Hamelink als voorzitter van de FBE 

zeeland nieuwsbrief okt e                                                          

VAN ONZE KYNOLOOG

De ideale jachthond?

zeeland nieuwsbrief okt fIn de jacht zijn er diverse vormen van jagen, dus ook voor de honden. Zitten we een ochtend op post op de eenden, duiven of ganzen? Of jagen de honden los door de bieten of groenbemester op zoek naar fazanten. Of lopen we mee in een drijfjacht als pickerup. Bij al deze vormen van jacht is een goed getrainde hond onmisbaar.

Voor de verschillende vormen van jacht is eigenlijk altijd een bepaalde rasgroep jachthond het meest geschikt. Jacht op post is heel geschikt voor de retrievers. In een jacht in de dichte dekking komt de spaniël goed tot zijn recht. Fazanten in de bieten zijn een koud kunstje voor een staande hond. Het is natuurlijk als jager of voorjager bijna onmogelijk om alle verschillende rassen te trainen en voor te jagen in het jachtveld. Gelukkig zijn veel honden allround inzetbaar. En het belangrijkste natuurlijk is dat het wild goed en weidelijk binnen komt. Daarom vind ik jagen zonder hond is geen jagen!

Een goede jachthond wordt niet geboren, maar wordt door training en ervaring gevormd. Dit is dus belangrijk voor jonge honden. Het apporteren van warm wild tijdens een praktijkjacht is niet voor alle honden even vanzelfsprekend. Dit kan moeilijk getraind worden, dus tijdens een jacht moet je er ook de tijd voor kunnen nemen. Zorg er in ieder geval altijd voor dat er een ervaren hond bij is die het goede voorbeeld kan geven, maar geef zeker de jonge hond een kans om het te leren. Die moet het tenslotte over een paar jaar ook weer kunnen!

Belangrijke punten waar je als voorjager op moet letten voor je hond:

–       Zorg voor een goede conditie van de hond, een jaar rond! Fietsen is voor honden vanaf 1 jaar ideaal om goed in conditie voor de dag te komen.

–       Zorg dat je hond goed getraind is, er zijn diverse trainingsgroepen in Zeeland, West-Brabant of Zuid – Hollandse eilanden waar jachttraining gegeven wordt.

–       Weet wat je hond kan en wat je hond ook nog niet kan! Teveel druk werkt averechts en maakt een hond onzeker. De praktijkjacht moet natuurlijk altijd een leuke ervaring zijn voor de hond.

zeeland nieuwsbrief okt g–       Jagen met het geweer en het voorjagen met de hond samen is heel moeilijk. Zorg dat je in beide veel ervaring opdoet. En durf er voor te kiezen om het geweer thuis te laten en alleen met de hond mee het veld in te gaan. Zo is er alle aandacht voor de hond.

–       Tijdens de jacht verbruiken de honden veel energie, dus zeker in het seizoen is het opletten dat de honden genoeg voeding binnen krijgen. Ze moeten echter ook weer niet te zwaar zijn, want dat geeft een verhoogde belasting voor de gewrichten en het moet allemaal meegedragen worden.

–       Veiligheid is zeker een belangrijk aspect, vooral bij drijfjachten. Een signaalvest of halsband is geen overbodige luxe. Voor iedereen goed, jagers hebben duidelijk de hond in beeld, de voorjager ziet zijn hond op grote afstand of in de dekking en ook voor eventueel autoverkeer is een overstekende hond zichtbaar.

–       Honden zijn niet van suiker, maar na een dag jagen zitten wij ook graag bij de kachel. Dus zet je hond niet koud en nat in de auto, maar droog hem af en doe hem eventueel een dek op (dit geldt voornamelijk voor de kortharige rassen en de oudere honden);

–       Geniet vooral van het mooie hondenwerk. De hond werkt graag voor de baas, dus de baas mag dit best belonen.

Ik wens iedereen een fijne, weidelijke en veilige jacht toe met mooi hondenwerk!

Maarten Janse                                                            

zeeland nieuwsbrief okt h

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk