• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

NOJG-Jagers kunnen zelf een werkgeversverklaring invullen voor het uitvoeren van noodzakelijk wildbeheer-wild zwijn

RijksoverheidIn navolging van mij mail van afgelopen vrijdag over de avondklok en wildbeheer heb ik toegezegd te informeren wanneer er meer bekend was over wildbeheer tijdens de avondklok. Inmiddels hebben we met het ministerie van VenJ en het IPO de volgende lijn besproken:

  1. Jagers kunnen zelf een werkgeversverklaring invullen voor het uitvoeren van noodzakelijk wildbeheer

In de regeling avondklok (art 5b) is rekening gehouden met noodzakelijke beroepsmatige werkzaamheden door een persoon die zelfstandige is of een persoon zonder werkgever. In dat geval, zegt de regeling, dient die persoon zelf de werkgeversverklaring te tekenen. Jagers die noodzakelijk wildbeheer uitvoeren kunnen dus zelf een werkgeversverklaring invullen. Deze geeft hun dan de mogelijkheid om de noodzakelijke werkzaamheden ook tijdens de avondklokuren uit te voeren.

De regeling avondklok is hier te vinden: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4191.html.

De werkgeversverklaring bereikt u via de volgende link:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok.

  1. Uitsluitend het beheer van wilde zwijnen wordt op dit moment noodzakelijk geacht

Het ministerie en de provincies benadrukken het belang van het voortzetten van het beheer van wilde zwijnen in de avond en nacht om de aantallen te reduceren en zodoende de kans van introductie van Afrikaanse varkenspest zo klein mogelijk te maken. Ook het afhandelen van door een aanrijding gewond geraakt wild (valwild) wordt als een noodzakelijkheid gezien. Voor andere vormen van wildbeheer die tijdens de uren van avondklok plaatsvinden wordt geen uitzondering gemaakt. In het geval dat de avondklok ook na 9 februari 2021 zal blijven gelden, zal dit opnieuw bekeken worden.

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Lejo van der Heiden

MT-lid

…………………………………………………………………………………..

Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | C4-Noord

Postbus 20401 | 2500 EK  | Den Haag

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.