NOJG Overijssel stem advies Provinciale Statenverkiezing voor 18 maart 2015.

NOJG Overijssel kopje

 

Aan de Boerenjagers, de leden van NOJG afdeling Overijssel.

Geachte leden,

bij deze doe ik u graag de oproep van Mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van ons Provinciaal Bestuur Overijssel toekomen waarmee zij oproept op 18 maart a.s. vooral uw stem uit te gaan brengen.

Hoewel onze Jachtvereniging zich bezighoudt met Jacht, Beheer en Schadebestrijding en
helemaal niet met politiek, zijn die zaken toch onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Daarom ook, heeft onze NOJG afdeling Overijssel, twee jaar geleden met succes de heer Oplaat, ex-2e Kamerlid VVD, voorgedragen als landelijk voorzitter NOJG teneinde onze belangen in politiek Den Haag te behartigen, onder de aandacht te brengen en te bevorderen.
Een jaar later hebben wij ons als afdeling sterk ingezet, en ook dat is gelukt, om Mevrouw Annie Schreyer-Pierik uit Hengevelde een zetel in het Europees Parlement ( o.a.portefeuille Jachtzaken ! ) te doen veroveren.
Zij houdt zich nu o.m. Europees en landelijk bezig met de zo dringend gewenste 3-jarige jachtakte!

hester_maijThans is de vraag aan de orde of onze Overijssels Gedeputeerde Mevr. W.H. (Hester) Maij, gedeputeerde voor Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur (CDA) na de verkiezing terugkeert op haar plaats.

Voor ons is dat van wezenlijk belang daar waar Jacht in het algemeen praktisch ambtelijk al nagenoeg onmogelijk is gemaakt. Alleen schadebeheer en –bestrijding is nog volop aan de orde en daarmee heeft Mevrouw May de provincie Overijssel met haar beleid ( ondanks forse tegenwerking. zie o.m. het Ganzendossier) goed en duidelijk op de kaart gezet. Krachtig, realistisch, trendsettend en vooruitstrevend!

Uit waardering voor haar beleid en inzet, zal ondergetekende, niet CDA georiënteerd zijnde want lid VVD, daarom zijn stem op Mevrouw May uitbrengen.
In het belang van Jacht, Beheer en Schadebestrijding, hoop ik dan ook dat velen van u mijn voorbeeld willen en zullen volgen en hun stem uitbrengen op CDA Lijst 1, plaats 2 Hester May.
Tevens wil ik u oproepen dit ook bij uw overige collega-leden in de 35 Wbe’s uit te dragen voor een goed resultaat !

Ik wens u als leden wijsheid toe en mevrouw May het gewenste succes.

Met vriendelijke groet,
Geert Wolbers,
voorzitter NOJG afdeling Overijssel.


arnaud3PS. Uit nader verkregen, aanvullende informatie komt naar voren dat de enige jager ( en grondbezitter) op alle kieslijsten is de heer Arnold Enklaar (VVD) lijst 3, nr.10 ! En dat geeft toch ook te denken!


Aan de voorzitter/directeur

18 maart: verkiezingen Provinciale Staten! Laat de stem van uw achterban gelden. En vergroot zo de kans op meer aandacht voor uw belangen.
Kijk op www.overijsselkiest.nl/download voor gratis communicatiemateriaal.

Geachte heer, mevrouw,

Op 18 maart kiezen de Overijsselse inwoners een nieuwe provinciale volksvertegenwoordiging. 47 Statenleden die straks – op basis van de verkiezingsuitslag – bepalen in welke belangen en thema’s de provincie de komende vier jaar investeert. Met aandacht, met geld en met beleid. Het gaat daarbij om thema’s waar alle Overijsselaars mee te maken hebben:
– Aantrekkelijk wonen
– Landelijk gebied
– Cultuur
– Actieve samenleving
– Milieu en nieuwe energie
– Veilig en vlot vervoer
– Goed Overijssels bestuur
– Economie en banen

Mijn oproep is dan ook: mobiliseer uw achterban – leden, medewerkers, contacten en relaties – om op 18 maart te stemmen en zo invloed uit te oefenen. De centrale boodschap is: JIJ kiest!
Het nemen van goede beslissingen in een gezonde samenleving vraagt immers om brede betrokkenheid onder de bevolking. Daarom vind ik het van groot belang de inwoners van Overijssel te wijzen op het directe verband tussen de gang naar de stembus en de politieke keuzes die de komende vier jaar worden gemaakt! Ik wil uw organisatie vragen om daar aan bij te dragen.

Wij hebben tekst- en beeldmateriaal voor u ontwikkeld. Dit materiaal – waaronder posters en teksten – kunt u gebruiken voor een nieuwsbrief, mailing, op uw website en/of om op te hangen. U kunt al het materiaal kosteloos downloaden via de link: www.overijsselkiest.nl/download. Er zijn 8 versies beschikbaar voor de bovengenoemde thema’s. Gebruik het thema dat het best bij uw organisatie past.

Ik hoop met uw hulp op een hele hoge opkomst op 18 maart!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar JijKiest@overijssel.nl.

Met een vriendelijke groet,

Ank Bijleveld-Schouten
Commissaris van de Koning

NB. 18 maart kunt u ook stemmen voor de meeste Overijsselse waterschappen. Kijk op de website van uw gemeente of waterschap voor meer informatie.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk