NOJG roept Faunabeheereenheden op om de ontheffing gebruik lokmiddelen zo snel mogelijk aan te vragen bij hun provincie.

Op donderdagavond 31 augustus heeft staatssecretaris Martijn van Dam Kamervragen van Helma Lodders (VVD) over het gebruik van lokmiddelen beantwoord. Deze vragen werden ingediend nadat de Jagersvereniging op 16 augustus hierover overleg had gehad met het Ministerie van EZ,  welke aangaf dat lokmiddelen bij de soorten van de landelijke vrijstellingslijst verboden zijn. Dat de KNJV dit bericht uiteraard naar buiten bracht aan haar leden en niet het Ministerie van EZ middels een nieuwsbericht verbaasd ons nog steeds. Wie is verantwoordelijk voor deze gang van zaken als er methoden verboden zijn of worden, is onze vraag ?

In de beantwoording  van de Kamervragen geeft de staatssecretaris weten dat hij de ‘Regeling Natuurbescherming op de kortst mogelijke termijn’ zal worden gerepareerd. De staatssecretaris geeft echter weer niet aan om welke termijn het precies gaat, wel geeft hij aan, dat gedeputeerde staten van de provincie ter overbrugging tussentijds een ontheffing kunnen verlenen, voor de methoden van schadebestrijding van vogels, waarbij lokmiddelen worden gebruikt. Ook laat de staatssecretaris in de beantwoording van de vragen weten, dat lokmiddelen voor bejaging van vos toegestaan zijn.

De NOJG is uiteraard blij met de toezegging dat de Regeling natuur op “korte termijn” wordt aangepast en hoopt dat dit ook op de korst mogelijke termijn gebeurt, vooral nu er een demissionaire kabinet is en de Staatssecretaris per 1 september is vertrokken naar de NPO.

De NOJG is van mening dat zowel het Besluit natuur en de Regeling natuur beter op elkaar en ook de Europese regelgeving dienen te worden aangepast, waaruit gaat blijken dat alle in de vogelrichtlijn verboden middelen duidelijk verboden zijn ( zoals niet selectieve middelen en verminkte lokvogels en bandopnameapparatuur) en dat alle andere methoden waarbij de hulpmiddelen, waaronder imitatie lokvogels, lokfluiten en lokvoer etc. zijn toegestaan en dus gewoon gebuikt kunnen worden om een effectieve en selectieve schadebestrijding mogelijk te maken en hiermee veel onnodig lijden voorkomen kan worden.

De NOJG roept daarom alle Faunabeheereenheden op, zo snel mogelijk hiervoor een ontheffing aan te vragen, zodat het gebruik van de hulpmiddelen zoals,   plastic lokvogels, lokfluiten en lokvoer en deze aan alle Wbe’s en haar leden ter beschikking wordt geteld, dit ter overbruggen van de aanpassing van de Regeling Natuur.

De provinciale ontheffingen is van belang om op de snelst mogelijke manier weer een effectieve en selectieve schadebestrijding mogelijk te maken. De vereniging hoopt dat de termijn waarop de reparatie plaatsvindt inderdaad zo kort mogelijk wordt gehouden.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.