NOJG roept haar leden op extra alert te zijn i.v.m. uitbraak Afrikaanse Varkenspest in België.

 

Geachte leden van de Nederlandse organisatie voor Jacht en Grondbeheer,

Door de recente uitbraak van Afrikaanse varkenspest in provincie Luxembourg België, is er dus ook voor de Nederlandse varkenshouders een ernstige bedreigende situatie ontstaan. Derhalve is er in Nederland ook onrust ontstaan onder de jagers, daar dit vaak een dodelijke ziekte is voor de wilde zwijnen maar ook voor de gehouden varkens, daar deze ziekte zeer besmettelijke is en wel 1 ½ jaar actief besmettelijk blijft in uitwerpselen en ook de kadavers, wat een zeer lange tijd is. Het zal dan volgens experts jaren gaan duren voordat het weer weg is, en of dat dan ooit al lukt is de vraag.

De NOJG roept daarom alle jagers en degene die met de jacht op wilde zwijnen te maken heeft om nu vooral alert te zijn en vooral nu zorg te dragen dat het virus hier zich niet kan verspreiden.

Voorzorgsmaatregelen jagers

Deze gelden voor het publiek in het algemeen en voor beheerders en jagers van wilde zwijnen in het bijzonder

 • Kadavers van verdachte wilde zwijnen niet verslepen, maar contact opnemen met de NVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).
 • Hygiëne maatregelen naleven. Onverhitte varkensvleesproducten niet langs de weg weggooien. Bij contact met wilde zwijnen handschoenen gebruiken, en handen wassen met zeep en water na contact met het dier.
 • Het voertuig (inclusief wielkasten), laarzen en materialen die in contact zijn geweest met het wild zwijn grondig reinigen voor het verlaten van de locatie. Kleding wisselen en de op jacht gebruikte kleding wassen op 60°C met een hoofdwasmiddel (wit). Tenminste 72 uur volgend op het contact met het wild zwijn geen varkensbedrijven bezoeken, en alleen met andere schoenen.
 • Bij jacht in het buitenland, nagaan bij de locale overheid of jagersvereniging of er in het gebied AVP of een andere besmettelijke varkensziekte heerst. En navragen wat de laatste keurings- en/of andere geldende regels en voorschriften zijn. Het wordt jagers die een beroepsmatige binding hebben met gehouden varkens geheel afgeraden te jagen in besmette gebieden.
 • Het dragen van wegwerp handschoenen en het wassen van handen met zeep en water na contact met een wild zwijn.
 • Het schoonspuiten van autobanden en het grondig reinigen van laarzen en wildbak, het wassen van de kleding op minimaal 60 graden.
 • Jagers wordt geadviseerd de nodige hygiëne in acht te nemen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals:
 • Personen die varkens houden moeten contact met besmette varkens vermijden en hun wordt dan ook ten sterkste afgeraden om in besmette gebieden, zie voor besmette gebieden de kaart van de Europese Commissie, te gaan jagen. Het is overigens niet toegestaan om een geschoten wild zwijn mee te nemen uit een gebied waar een besmettelijke dierziekte zoals AVP heerst.
 • Klik hier voor de folder van de NVWA over Afrikaanse varkenspest
 • Meldt dode zwijnen of verdenkingen van zieke zwijnen meteen bij de NVWA: 045-5463188
 • Klik hier voor meer informatie over Afrikaanse varkenspest
 • Klik hier voor FAQ Afrikaanse varkenspest

Voor Nederland geldt buiten de aangewezen beheergebieden de Veluwe  en het Meinweggebied in Limburg in principe een nulstandbeleid, waar de wilde zwijnenpopulatie zo klein mogelijk dient te zijn, wat echter gezien de huidige middelen en verboden niet te realiseren is, vooral als niet alle terreinbeherende organisaties extra voorwaarden gaan stellen op de reeds in de ontheffingen van de provincies gestelde gebruiksvoorwaarden.

De NOJG roept net als de Jagersverenigingen de betrokken provincies en alle Terreinbeherende organisaties op, om nu ook echt werk te maken van het nulstandbeleid en dit ook daadwerkelijk hiervoor de juiste middelen toe te staan waaronder ook de bewegingsjacht, geluiddempers voor jachtvuurwapens en nachtzichtapparatuur wordt toegestaan voor alle terreinen waarvoor de ontheffingen gelden in de provincies.

Ook roepen we onze leden op om zich met de huidige beperkte mogelijkheden toch volledig te blijven inzetten voor het handhaven van het nulstandbeleid van de provincies.
Tot slot vragen wij onze leden uitdrukkelijk om de hierboven vermelde voorzorgsmaatregelen juist uit te voeren

Namens het Landelijk Bestuur NOJG

de secretaris

J.Scherpenkate

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.