NOJG streeft naar betere samenwerking met toezichthouders

HAAKSBERGEN – De Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) spant zich in om te komen tot een betere samenwerking met de natuurtoezichthouders in ons land. Op dit moment zijn verhoudingen tussen boa’s en jagers wisselend. Beide partijen streven ernaar om nader tot elkaar te komen.

,,We hebben heel veel gezamenlijke belangen. De wil om elkaar beter te begrijpen is heel duidelijk aanwezig”, zegt landelijk NOJG-voorzitter René Leegte. Hij voerde onlangs een gesprek met de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurtoezicht (KNVvN), de vakvereniging van toezichthouders. ,,Soms verloopt de samenwerking heel goed, maar soms ook niet. Zo komt het voor dat een boa naar een jager op zijn hoogzit loopt en daarmee de aanzitjacht op een ree verstoord. Dat moet natuurlijk niet. Zo zijn er tal van andere zaken die we kunnen oplossen als we met elkaar in gesprek blijven en de lijntjes kort houden.”

Stadse overheersing

De NOJG en de KNVvN spraken ook over de verschillen in uitvoering bij de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) in verschillende regio’s. ,,Bij een organisatie als Staatsbosbeheer bijvoorbeeld zie je op landelijk niveau begrip voor jacht en beheer, maar loopt de regionale uitvoering daarvan sterk uiteen”, aldus Leegte. ,,Daar willen we graag verandering in brengen.”

De NOJG en de KNVnN maken zich beiden grote zorgen als het gaat om wat zij betitelen als de ‘stadse overheersing van het platteland’. KNVvN-voorzitter Rolf Overdiep: ,,We hebben te maken met mensen uit de stad die af en toe met hun SUV’s in het buitengebied komen, bijvoorbeeld om hun hond uit te laten. Ze vinden overal iets van, niet in de laatste plaats van de jacht, maar weten niet waar ze over praten. Daarnaast hebben we te maken met onbekendheid vanuit de diverse overheden. Zij hebben wel de verantwoordelijkheden als het gaat om regelgeving en regulering, maar de inhoudelijke kennis van zaken ontbreekt maar al te vaak.”

Interview

Voor het kerstnummer van Jacht & Beheer staat een interview gepland met Rolf Overdiep en Wouter Bax, de vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurtoezicht. Beiden vertellen over hun werk. Daarnaast zetten zij uiteen hoe boa’s te werk gaan. Ook gaan zij nader in op een aantal praktische zaken waar boa’s tijdens de uitoefening van hun werk mee te maken krijgen.