• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nordrhein-Westfalen plant speciale jachtwetgeving bij het uitbreken van de Afrikaanse Varkenspest

NRW plant speciale jachtwetgeving voor uitbraak van varkenspest

Als de varkenspest Duitsland bereikt, moeten everzwijnen in de infectiegebieden in bulk worden geschoten.

Düsseldorf / Paderborn (WB). In het geval dat de Afrikaanse varkenspest (ASP) Noordrijn-Westfalen zou bereiken, wil de deelstaatregering een effectievere jacht op everzwijn mogelijk maken, omdat dit het virus zal verspreiden. Daartoe heeft het een jachtverordening aangenomen, waarover de Milieucommissie en de Landtag binnenkort zullen discussiëren.

Het extreem levensvatbare varkenspestvirus is onschadelijk voor mensen, maar dodelijk voor varkens. Het vormt een groot gevaar voor de varkensboeren, maar ook voor de vleesindustrie, omdat derde landen de invoer onmiddellijk zouden stoppen.

Als eerste, wil NRW de populatie wilde zwijnen in een infectiegebied snel verminderen om de infectieketen te onderbreken.

De ontwerp-verordening omvat de volgende maatregelen:

Hagelmunitie in plaats van kogelmunitie

Tot nu toe kan grof wild alleen worden geschoten met groot kaliber munitie om dierenwelzijnsredenen. NRW wil nu ook hagelmunitie toestaan, wat de bejaging gemakkelijker maakt, maar wat vaak niet meteen dodelijk is bij een groter wild zwijn.

Vangkooien

Jagers moeten de mogelijkheid krijgen om wilde zwijnen te lokken naar zogenaamde vangkooien – poorten waar de dieren niet meer uit kunnen komen. Deze levend vangende kooien moeten worden gecontroleerd door wildcamera’s met een telefonische meldfunctie of door mensen op een regelmatige basis de vangkooien controleren. Gevangen wilde zwijnen moeten dan zo snel mogelijk worden gedood.

Nachtzicht apparatuur

Jagers mogen momenteel nachtzichtapparaten en lampen gebruiken, maar het monteren op geweren is wettelijk verboden. Met de ASP-verordening wil het land dit verbod tijdelijk opheffen en een gedefinieerde groep mensen in staat stellen om ook in het donker effectief te kunnen jagen.

Lood munitie

De loodmunitie die jaren geleden door de rood-groene deelstaatregering is verbannen, moet weer worden toegestaan ​​voor de jacht op wilde zwijnen. Volgens de deelstaatregering moeten varkens in het geval van de ASP ook vanaf een korte afstand kunnen worden neergeschoten en is het risico op ricochets door loodmunitie lager.

Geen grenzen

De regels dat op wild niet binnen 300 meter van de voeders wordt gejaagd, moet worden afgeschaft. De anders jachtvrije gebieden in de buurt van hulpmiddelen voor het oversteken van wild (bijv. wildviaducten) moeten niet langer taboe zijn.

Geen zwangerschapsverlof

Ook de frishlingen, wanneer deze nog strepen hebben (en daarom slechts enkele weken oud zijn), moeten in het ASP-geval kunnen worden geschoten of gevangen.

Berthold Antpöhler, voorzitter van de districtsjagers in Paderborn: “Voordat de verordening van kracht wordt, zal het land hopelijk luisteren naar getroffen groepen zoals de boeren, de jagers en dierenwelzijnsverenigingen.” Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn lijkt een deel van het ontwerp “zeer ver” te gaan, zei Antpöhler.

“We moeten niet vergeten dat het niet de varkens zijn die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus, maar mensen.” De verspreiding vindt plaats wanneer het vlees van met ASP geïnfecteerde varkens ongecontroleerd wordt verwerkt tijdens de thuisslachting, bijvoorbeeld in Oost-Europa. “Als de worst niet gaar is, overleeft het virus en verspreidt het zich samen met de vleesrol.” Voedsel dat bij tankstations langs de snelweg wordt weggegooid, kan gemakkelijk worden bereikt met wilde zwijnen. “Ze zullen binnen enkele dagen met het virus verdwijnen. Vossen, kraaien en andere aaseters kunnen het virus vervolgens via restjes naar de volgende boerderij brengen. ‘

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.