Nu ook Tijdelijke Natuur via een gedragscode

De Bilt, Op  7 maart, zijn op drie plaatsen in Nederland nieuwe terreinen voorzien van het label Tijdelijke Natuur. Dit mede dankzij het sinds vandaag beschikbaar zijn van de Gedragscode Tijdelijke Natuur.

Natuur niet langer nachtmerrie voor bedrijven

Het verschijnen van een zeldzame, streng beschermde plant- of diersoort is de nachtmerrie van veel ontwikkelaars en terreineigenaren. Zij besteden soms veel geld om hun terrein natuurvrij te houden en zo het “risico” op vestiging van een streng beschermde soort te minimaliseren. Tegelijkertijd betekent dat het Waterloo van de natuur ter plekke.

Tijdelijke Natuur is het juridische antwoord voor ontwikkelaars om risico’s op ‘gedoe’ met beschermde dieren en planten af te dichten. Tijdelijke Natuur wordt de laatste jaren steeds vaker ingezet door grondeigenaren (overheden, projectontwikkelaars, bedrijven), en met warme steun van natuurorganisaties, omdat het een klassieke win-win oplevert: winst voor de terreineigenaar, en winst voor de natuur. En natuurlijk ook nog winst voor de burger.

Sinds een aantal jaren kunnen ontwikkelaars daartoe een ontheffing Tijdelijke Natuur aanvragen. Als zij de natuur de ruimte geven (minimaal één jaar en tot de bouw begint) dan krijgen zij vooraf toestemming de streng beschermde soorten die zich vestigen te verwijderen. Nog beter nieuws: vanaf vandaag hoeft voor Tijdelijke Natuur geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Er kan dan namelijk gebruik worden gemaakt van de Gedragscode Tijdelijke Natuur, van de stichting Tijdelijke Natuur.

Voordeel gedragscode

Het belangrijkste voordeel van werken volgens de Gedragscode is dat het veel sneller is. Een ontheffing moet worden beoordeeld en daar gaan meestal enkele maanden overheen. Een ander voordeel is dat werken volgens de gedragscode geen ambtelijke kosten (leges) met zich mee brengt.

Succesvol instrument

Er zijn vele tientallen Tijdelijke Natuur-terreinen verspreid over heel Nederland. Gezamenlijk gaat het om een oppervlakte van zo’n 2500 hectare, grofweg de helft van de Oostvaardersplassen. Op 7 maart zullen bij de gemeente Tilburg, bij Tata Steel te Velsen en bij Alphen a/d Rijn terreinen worden aangemeld via de Gedragscode. Het totaal areaal stijgt daarmee tot boven de 3000 hectare.

Bron; website Tijdelijke Natuur

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.