Onderzoek naar effectiviteit van middelen voor de verjaging van schadelijke diersoorten

In opdracht van BIJ12 is door Wageningen Environmental Research een overzicht gemaakt van het onderzoek naar de effectiviteit van middelen voor de verjaging van schadelijke diersoorten. Er is veel onderzoek gedaan naar de toepassing van wildverjagende middelen voor het voorkomen en bestrijden van de faunaschade. Van de ‘top 10’ van meest schadelijke soorten in Nederland zijn de meest succesvolle middelen van wildverjaging en schadereductie op een rij gezet.

De onderzoekers geven een compleet en actueel beeld van de wetenschappelijke inzichten voor de aanpak van de faunaschade. De inzichten kunnen de praktijk helpen bij de opstelling en uitvoering van faunabeheerplannen en agrariërs bij het voorkomen en bestrijden van faunaschade. Het rapport bevat ook een methodiek voor de beoordeling van de opzet en rapportages van effectiviteitsstudies. Ook doen de onderzoekers voorstellen voor het doen van nieuw onderzoek.

Sinds de introductie van de huidige regeling tegemoetkoming faunaschade aan landbouwgewassen of bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren is veel onderzoek gedaan naar de toepassing van wildverjagende middelen voor het voorkomen en bestrijden van de faunaschade. Uit die onderzoeken is, afgezien van fysiek-werende middelen zoals rasters, tot nog toe niet één verjagingsmiddel naar voren gekomen dat, zonder gewenning van de dieren, kon zorgen voor een effectieve en structurele vermindering van de schade.

Het nieuwe rapport ‘Overzicht onderzoek schadesoorten in Nederland en Leidraad beoordeling onderzoek wildschade‘ is een meer uitgewerkt vervolg op de in 2016 door BIJ12 uitgebrachte rapportage ‘Effectiviteit wildschadepreventie’ van Wageningen Environmental Research. Daarin werden wetenschappelijke criteria voor de beoordeling van wildverjagingstechnieken opgesteld en getoetst aan een selectie van de wetenschappelijke literatuur.

bron: Wageningen Environmental Research, 26/07/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.