• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Onderzoek naar konijnenpopulatie op de Waddeneilanden

Het gaat niet goed met de konijnenpopulaties in de duinen op de Friese Waddeneilanden. Daarom gaat een groep ecologen in opdracht van de provincie Friesland een onderzoek doen. Daarbij sluiten zij aan bij al lopend onderzoek in de duinen van Noord- en Zuid-Holland. De eerste resultaten van het onderzoek worden in mei verwacht.

 
Konijnen zijn er een belangrijk onderdeel zijn van het ecosysteem in de duinen van de Waddeneilanden: ze zorgen door te grazen en te graven voor stuivende duinen. Daardoor kan typische duinbegroeiing groeien. Daar komen weer kenmerkende insecten op af. Ook gebruiken vogels als tapuit en berg-eend de holen van konijnen in de duinen om te nestelen.
 
Een belangrijke oorzaak van de afname van het aantal konijnen is de hardnekkige opeenvolging van virusziektes. Een tweede oorzaak zou kunnen zijn dat de voedselkwaliteit afneemt. Nog een oorzaak voor de afname kan predatie zijn, hoewel dat op de eilanden veel minder een beperkende factor lijkt dan aan de vaste wal. De onderzoekers kijken in de eerste plaats hoe weerbaar de duinkonijnen zijn tegen bepaalde virussen. Ten tweede wordt gekeken naar de genetische variatie onder de dieren.
 
Om de omstandigheden voor de konijnen wat te verbeteren, kan er gezorgd worden voor meer gemaaid of begraasd gebied, of voor meer dekking in het gebied voor de holen.

 
bron: Friesch Dagblad, 05/01/2021
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.