Onduidelijkheden jachtverbod in verband met vogelgriep.

Logo NOJG 512

Van de leden vernemen we dat het niet duidelijk is waar en waarop wel gejaagd mag worden.

Er is geen sprake van een algeheel jacht verbod in verband met de volgelgriep,

Alleen de jacht op waterwild is verboden. (gans en eend). Waar van toepassing zijn de ontheffingen ingetrokken.

Daarnaast heeft de Staatssecretaris bepaald, dat watervogels wel verjaagd mogen worden, maar verontrusting voorkomen moet worden. Met name op dit punt is er sprake van onduidelijkheid en onzekerheid.

De NOJG ziet de maatregel als volgt:

  1. Deze hoog pathogene vogelgriep is zeer besmettelijk en ziekmakend voor gevogelte, die tevens vergaande gevolgen heeft voor onze boeren bedrijven. Bedrijven, die toch al in de gevarenzone verkeren vanwege de slechte economische positie. Daarom zijn wij van mening dat respect op zijn plaats is. Dit afgezien van de aard en strekking van de maatregel.
  2. Wij hebben respect voor de genomen maatregel. Wij passen voor zover van toepassing onze weidelijkheidsregels toe en voegen daarbij onze “jachtwijsheid”.
  3. In gebieden waar geen waterwild voorkomt kan gewoon gejaagd worden.
  4. In gebieden waar geen ganzen voorkomen, maar wel eenden, vergewist de jager zich of die aanwezig zijn en heeft de mogelijkheden ze te verjagen. In geval van ijs in de sloten en vaarten, zullen er niet anders dan in wakken eenden kunnen zijn. Verjaag die vroegtijdig.
  5. In geval er soms enkele ganzen aanwezig zijn, zorgt de jager tijdig voor verjaging, waarna er gejaagd kan worden. Uiteraard is ook hier het gestelde onder punt 2 van toepassing.
  6. Tenslotte: Verjaging , onrust en verstoring zijn begrippen, die niet duidelijk te scheiden zijn. Aanwezigheid van de mens in de natuur veroorzaakt onrust, je verjaagd ganzen en er is sprake van verstoring. Met verjaging is er immers sprake van onrust en verstoring. Hoewel de “niet jagers” denken dat het schot verstoring tot gevolg heeft, weten wij jagers, dat dit niet of nauwelijks het geval is. De aanwezigheid van mens en hond echter wel. Hier is sprake van een misverstand maar dat is op korte termijn niet op te lossen.

Daarom adviseren wij om in die gebieden, waar de gevoeligheid van de uitleg van de begrippen verjaging, onrust en verstoring aanwezig is:

  1. Geen grote drijfjachten te organiseren waar ganzen en eenden verblijven. Ga met een kleine groep te velde;
  2. Bij voorkeur geen honden (houdt ze in de auto en dus op afstand ter beschikking) dan wel aangelijnd.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.