Ontheffing Koppelvormende Grauwe- en Canadese gans Fbe Zuid-Holland

Beschikking Flora- en faunawet, Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor de gehele Provincie Zuid-Holland

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor;

  1. het opzettelijk verontrusten en doden van broedparen (koppelvormende ganzen) van de grauwe gans en de Canadese gans,
  2. het bewerken van eieren en nesten van de grauwe gans, kolgans. brandgans en de Canadese gans en
  3. het verontrusten en doden van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen uit de zomerpopulatie in de Provincie Zuid-Holland.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.