Opnieuw toestemming voor schadebestrijding roek in Gelderland

Roeken mogen verjaagd worden in Gelderland. De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) heeft hiervoor opnieuw toestemming gekregen van de provincie. Reden is schade die de vogels aan kunnen brengen aan de landbouw. In bijzondere gevallen en als verjagen niet werkt, mogen roeken ook geschoten worden. Dit is alleen overdag toegestaan en de aantallen zijn beperkt.

In 2011 werden in Gelderland 11.000 broedparen van de roek geteld. Het aantal is stabiel na een periode van afname. De vogels brengen met name schade toe aan appels, peren, graan en mais. Het gaat om een bedrag van zo’n 25.000 euro per jaar.

Vanwege de omvang van de schade heeft de FBE Gelderland bij voorbaat ontheffing gevraagd om bij grotere problemen tot afschot over te kunnen gaan. Ook dan geldt dat de vogel eerst verjaagd moet worden en preventieve maatregelen zoals vlaggen, linten etc gebruikt dienen te worden. De schade aan andere gewassen is beperkt en incidenteel. Afschot is dan alleen mogelijk na speciale toestemming ontheffing art 68 Ff-wet. De stand van de soort komt met deze maatregelen niet in gevaar.

De FBE heeft in juli 2014 het faunabeheerplan roek ingediend. In het plan vraagt de FBE om een ontheffing van de Flora- en faunawet voor het uitvoeren van een aantal maatregelen. Het ontwerp-goedkeuringsbesluit en de ontwerpontheffing hebben zes weken ter inzage gelegen. Daarop is één zienswijze binnen gekomen en heeft de FBE vervolgens op haar aanvraag een beperkte wijziging doorgevoerd.

bron: Provincie Gelderland, 18/02/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk