Ontheffing voor bestrijden van ganzen blijft in stand in de provincie Overijssel.

Pixabay grauwe gans-348290_1280Den Haag – De Raad van State heeft het verzoek van de Vogelbescherming afgewezen om de ontheffing voor schadebeheer en -bestrijding veroorzaakt door ganzen in Overijssel voorlopig stil te leggen.

Ganzen richten volgens de provincie veel schade aan op agrarische percelen. Om die schade te voorkomen verleende de provincie in 2014 de ontheffing op basis van de Flora- en Faunawet.

De Vogelbescherming meent dat er voor het gebruik van die ontheffing ook nog een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is omdat er mogelijk sprake is van een verstoring van de gevoelige diersoorten in de Natura2000-gebieden.

De Raad van State wijst het verzoek van de Vogelbescherming af omdat niet op voorhand blijkt dat door het gebruik de ontheffing de instandhouding van de soorten in gevaar komt.

De Raad van State kan via een zogenaamde voorlopige voorziening de ontheffing geheel stilleggen wanneer er sprake is van een spoedeisend belang. De voorzieningenrechter vindt het verzoek van Vogelbescherming te verstrekkend en er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die het nodig maken om het verzoek toe te wijzen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.