Ontheffing voor bestrijden van vossen ter bescherming van weidevogels in Friesland

vos aan het jagen op pas gemaaide weilandkopie

Weidevogels in Friesland krijgen in de periode tot 1 juli 2017 meer bescherming. De provincie Friesland verleent een ontheffing zodat jagers de vos ’s nachts mogen bestrijden. Dat mag alleen in de weidevogelkansgebieden. Dit zijn speciale gebieden waar agrariërs met oog voor de weidevogels boeren. De provincie verleent de ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet en geeft jagers toestemming om de vos ’s nachts te schieten met behulp van een lichtbak. Met deze lichtbak kunnen vossen worden opgespoord en geschoten. Vossen zijn namelijk vooral in de nacht actief.

De agrarische collectieven zijn sinds 2016 verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer. Een belangrijk onderdeel hiervan is weidevogelbeheer. Bij weidevogelbeheer hoort ook predatiebeheer. De collectieven dienden predatiebeheerplannen in voor hun gebied. Dat deden ze in het najaar van 2016. In het predatiebeheerplan staat onder andere wat de maatregelen zijn om de weidevogels in het gebied te beschermen tegen de vos. Voor de vos geldt dat het nodig is om de aantallen vossen in de gebieden te beperken. De vergunning wordt eerst voor een jaar gegeven. Volgend jaar geven de agrarische collectieven verdere invulling aan het predatiebeheerplan.

De provincie Friesland regisseert het vernieuwde agrarisch natuurbeheer. De provincie ondersteunt de collectieven bij het maken van de plannen voor hun gebieden. Daarnaast verleent de provincie subsidie.

bron: Provincie Friesland, 30/11/16


Commentaar NOJG;

Het alleen bestrijden van de vos op nog geen 5% van het Frieseplatteland, waar overal vossen voorkomen en die daar op een onnatuurlijke wijze zich steeds meer uitbreiden, betekent dat dit misschien voor die gebieden de stand  wat kan beperken. Maar als je bedenkt dat de vos zich vaak over een gebied van 10 tot 15 Km s’nachts zich verplaatst, dan is het van groot belang dat in de gebieden er omheen (+/- 5 tot 10 km)ook voldoende maatregelen mogelijk moeten zijn om de vossenstand, ook daar in te perken en dit ook zo in het faunabeheerplan van de Wbe Friesland tot uitdrukking komt. Anders is volgens ons dweilen met de kraan open en helpt ook deze best goede maatregel, niet voor een effectieve bestrijding, door beperkingen in tijd en oppervlak  op te leggen aan die goedwillende jagers, die zich voor weidevogelbehoud willen inzetten. Dit is dus een postzegelbeleid, dat geen kans van slagen heeft.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.