Ontheffing voor bestrijding van ganzen in Zuid-Holland houdt stand bij de Raad van State

De Raad van State heeft met een uitspraak op 11 april de ontheffing die de provincie Zuid-Holland aan de faunabeheereenheid heeft verleend voor het bestrijden van de overlast van ganzen in stand gelaten. Afschot van grauwe ganzen en kolganzen op percelen met kwetsbare gewassen blijft mogelijk. De ontheffing geldt tot 1 maart 2020 en mag worden gebruikt van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland en Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Jagers mogen daarbij gebruik maken van honden, lokvogels en een geweer vanaf een half uur voor zonsopgang tot zonsondergang.

De bezwaren tegen het ontheffingsbesluit waren al eerder behandeld door de rechtbank Den Haag. Ook toen oordeelde de rechter dat de ontheffing in stand kon blijven. De jacht mocht alleen niet al een half uur voor zonsopgang van start gaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en 9 andere natuur- en vogelbeschermingsorganisaties gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Zij stellen dat de risico’s op schade aan gewassen onvoldoende grond zijn voor het verlenen van de ontheffing. Raad van State oordeelt dat er wel degelijk behoorlijke schade aan kwetsbare gewassen kan optreden, hetgeen de provincie voldoende heeft onderbouwd in het faunabeheerplan. Ook de ontheffing voor het doden van een beperkt aantal ganzen bij het verjagen en het gebruik van lokganzen vindt de Raad van State voldoende gemotiveerd.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de Raad van State.

bron: Boerderij Vandaag, 12/04/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.