Ontheffing voor Faunabeheereenheid Zeeland voor gebruik vangkooien en vangkralen

Om uitvoering te geven aan de in het Zeeuws Ganzenakkoord gemaakte afspraken, zijn Gedeputeerde Staten van Zeeland van plan aan de Faunabeheereenheid Zeeland een ontheffing te verlenen voor het vangen en doden van grote Canadese ganzen, randganzen en grauwe ganzen met behulp van een vangkooi/vangkraal.

Om invulling te geven aan de afspraken gemaakt in het Zeeuws Ganzenakkoord wordt door Faunabeheereenheid Zeeland een ontheffing aangevraagd voor het vangen van Grote Canadese ganzen, Brandganzen en Grauwe ganzen voor de periode van 15 mei tot 1 augustus daaropvolgend, gedurende de geldigheidstermijn van het Faunabeheerplan Zeeland (2015 tot en met 2019; ganzen).

Een eerder verleende ontheffing is door de rechter vernietigd omdat het gebruik van een vangkooi of vangkraal voor het vangen van ganzen wettelijk niet was toegestaan. Inmiddels is in de Wet natuurbescherming de vangkooi aangewezen als toegestaan middel, evenals de methode om vogels bijeen te drijven met gebruikmaking van middelen die krachtens de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegestaan om deze vogels te doden.

bron: Provincie Zeeland, 30/05/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.