Ontheffing voor inzet vangkooien door Utrechtse fruittelers houdt stand bij de rechter

kraaienvangkooi-met-mais_small-200x150

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een ontheffing binnen de Flora- en Faunawet aan fruittelers verleend voor het vangen kraaien en kauwen met behulp van vangkooien om daarmee schade op hun bedrijf te voorkomen. De rechtbank Gelderland heeft op 16 november bepaald dat er een voldoende wettelijke grondslag aanwezig is die het Utrechts college de bevoegdheid biedt om de ontheffing te verlenen.

Het besluit van het Utrechtse provinciebestuur om het inzetten vangkooien toe te staan was bij de rechter aangevochten. De rechtbank is het eens met het betoog dat de vangkooien een aantrekkende werking hebben op kraaien en kauwen, maar vindt het aannemelijk dat door inzet van een vangkooi het fruit en de knoppen minder worden aangetast. Bovendien is de rechter het niet eens met de stelling dat er andere bevredigende oplossingen bestaan. Afdeknetten zijn te duur en daarnaast niet wenselijk. Het Alcat-systeem, is niet overtuigend als alternatief omdat daarnaast nog andere middelen nodig blijken en de werking hiervan niet is aangetoond.

Het bezwaar dat het provinciebestuur de onderbouwing voor de ontheffing pas in beroep heeft geleverd en niet al bij het bestreden besluit acht de rechter wel gegrond, maar omdat tijdens de zitting is gebleken dat de motivering het besluit kan dragen, laat de rechtbank de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand laten. Wel moet de provincie het griffierecht en de proceskosten voor de bezwaarmaker vergoeden.

Meer informatie is te vinden in de volledige uitspraak van de rechtbank Gelderland.

bron: Rechtbank Gelderland, 16/11/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.