Ontheffing lichtbak vos – provincie Flevoland t.b.v bescherming Frielandkippenhouderij door Rechtbank ongeldig verklaard.

ECLI:NL:RBMNE:2018:1972

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak : 08-05-2018
Datum publicatie: 08-05-2018
Zaaknummer : UTR 17/2982 en UTR 17/2842
Rechtsgebieden; Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken; Eerste aanleg – meervoudig
Inhoudsindicatie

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland heeft Stichting Faunabeheer ontheffing verleend voor het doden van vossen binnen een straal van 5 km rondom 17 Freilandkippenbedrijven in Flevoland, tussen zonsondergang en zonsopkomst met behulp van geweren en kunstlicht.

De rechtbank stelt voorop dat ontheffing in beginsel moet worden geweigerd, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie. Op grond van de Natuurbeschermingswet (Nwb) mag pas ontheffing worden verleend voor het doden van vossen als er geen andere bevredigende oplossing bestaat, de ontheffing nodig is ter voorkoming van ernstige schade en daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de vos. Eerst moet dus aan deze voorwaarden zijn voldaan, pas dan kan de ontheffing worden verleend.

De rechtbank oordeelt dat gedeputeerde staten het standpunt dat een deugdelijke afrastering van de kippenbedrijven in combinatie met gebruik van goed afgesloten nachthokken niet toereikend is om de schade door vossen te voorkomen en dat de afrastering disproportioneel kostbaar is en daardoor geen bevredigende oplossing biedt, niet met objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk heeft gemaakt. Ook heeft gedeputeerde staten niet met objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk gemaakt dat sprake is van ernstige schade die door vossen wordt veroorzaakt. Dit betekent dat niet is vast komen staan dat aan de volgens de Nwb geldende voorwaarden is voldaan, zodat gedeputeerde staten de ontheffing ten onrechte hebben verleend.

De rechtbank verklaart de beroepen van Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting de Faunabescherming daarom gegrond en vernietigt de verleende ontheffing.

Vindplaatsen : Rechtspraak.nl  | Verrijkte uitspraak
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.