Ontwikkelingen stand wasbeer, wasbeerhond en nertsen in Duitsland

Bron: bericht DJV dec 2018

Wasberen kwamen in 2017 in Duitsland in meer dan de helft van de gebieden voor. Dit is een verdubbeling in elf jaar tijd. Net als bij de wasbeerhond en  de nertsen is het belangrijkste leefgebied het noordoosten van Duitsland. Het Duitse Jagdverband (DJV) vraagt daarom vangmiddelen in te mogen zetten, omzo aan de EU-eisen voor invasieve soorten te kunnen voldoen.

De wasbeer komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en heeft zich in een paar jaar tijd in Duitsland verspreid en nu ook in de omringende landen. Ten opzichte van 2006, is het verspreidingsgebied meer dan verdubbeld:

 • In 2017 is in ongeveer 56% van de jachtgebieden in Duitsland hun aanwezigheid gerapporteerd. De Wasbeer komt vooral veel voor in het Oosten van Duitsland:
 • Jagers uit Saksen-Anhalt hebben de wasbeer in 94% van hun jachtvelden waargenomen, gevolgd door:
 • Brandenburg (89%),
 • Saksen-Anhalt (76%) en
 • Mecklenburg-Vorpommern (68%) en in
 • Hessen (86%).

Het wasbeerbestand

groeide in 2006 tot 2017 landelijk met 110% en het verspreidingsgebied nam liefst met 450% toe.

Bijzonder dramatisch is de verspreiding van de wasberen in Saksen-Anhalt:

 • Binnen 11 jaar (tot 2017), heeft de wasbeer zijn leefgebied uitgebreid met maximaal 345%.
 • Mecklenburg-Vorpommern volgt met een toename van 323%, dan volgt
 • Saksen-Anhalt met een toename van 117%.

 

Een gebied met een totale oppervlakte van bijna 13 miljoen hectare is bij de tellingen betrokken geweest. Dit is ongeveer 40% van het totale jachtgebied in Duitsland volgens het WILD (Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands), dat twee decennia geleden op initiatief van het DJV in samenwerking met de regionale jagersverenigingen is opgezet.

De Vallenjacht is noodzakelijk

De Europese Unie roept op tot een effectief beheer van de soorten die op de lijst van invasieve soorten staan – met inbegrip van de wasbeer.

Levend vangen en daarna doden van de wasbeer, wasbeerhond en nerts door specialisten wordt aanbevolen als een beproefd middel.

Volgens de rapportage in WILD werd 36% van de gedode wasberen in 2017 eerst gevangen.

Tegen deze achtergrond heeft de DJV  om een “duidelijk standpunt” gevraagd van de politici en natuurbeschermers betreffende de vallenjacht.

Zonder een ondubbelzinnige uitspraak van de EU op dit punt is een effectieve vermindering van het wasbeerbestand niet mogelijk. Bovendien dienen er voor alle Bundeslanden, de zelfde normen voor de uitvoering van de EU-verordening betreffende het beheer van invasieve soorten te gelden.

Wasberen kennen immers geen grenzen. Dus moeten de beperkingen op de vallenjacht, zoals bijvoorbeeld het volledig verbod dat in Berlijn geldt, worden opgeheven. Dit geldt ook voor de gesloten seizoenen, zoals in Hessen. De ouderdier-bescherming is volgens de DJV voldoende.

 

Ook de wasbeerhond verspreidt zich in het oosten van Duitsland

Wasbeerhond of ook Marterhond genoemd

De oorspronkelijk uit China stammende wasbeerhond heeft haar leefgebied binnen 11 jaar uitgebreid met 70%. In 2017 hebben jagers het zoogdier landelijk in 36% van de gebieden aangetroffen.

De belangrijkste leefgebieden vormen de oostelijke Bundes-staten:

 • Mecklenburg-Vorpommern (91% van het gebied),
 • Brandenburg (86%) en
 • Saksen-Anhalt (68%). In Saksen-Anhalt, de aantallen zijn bijna verdubbeld ten opzichte van 2006.

Vooral in het gebied rond Bremen heeft de wasbeerhond zich razendsnel verspreidt: zijn leefgebied is in elf jaar tot 8 keer (maximaal 677%) groter geworden. Jagers hebben de wasbeerhond in 2017 al in 44% van de districten waargenomen.

De nerts, een specialist in waterrijk gebied

Amerikaanse Nerts

Het zeldzaamste invasieve zoogdier is de Amerikaanse nerts: slechts in ongeveer 7% van de Duitse jachtvelden is deze watergebonden en zeer schuwe soort waargenomen. Vooral in het noordoosten van Duitsland langs de Elbe is de nerts aanwezig. Jagers in Saksen-Anhalt en Brandenburg rapporteerden zijn aanwezigheid in ongeveer 23% van de gebieden, gevolgd door Mecklenburg-Vorpommern (19%). Daar komt de nerts het meest voor ten oosten van de Müritz. Binnen een beperkt gebied kan de nerts 50% van de volwassen watervogels en tot 90% van de kuikens prederen. Ook hier zijn vallen van essentieel belang voor de jacht op deze exoot: volgens het WILDwerden meer dan 25% van de gedode dieren eerst gevangen.

Verslag WILD-2017

Het volledige verslag over 2017 zal in januari 2019 worden gepubliceerd. In een 75-pagina’s tellende brochure zullen alle gemonitorde data van 17 soorten wild worden opgenomen.

Sinds 2001 stijgt het aantal landelijke data betreffende de flora en wildsoorten, dat door de jagers in het WILD-systeem verzameld wordt. Wetenschappers analyseren deze gegevens.

Meer informatie over het project vindt u op: https://www.jagdverband.de/content/wild-monitoring

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.