Ook vrijetijdssector vreest mogelijke uitbraak Afrikaanse Varkenspest

De vereniging van recreatieondernemers in Nederland RECRON voorziet bij het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in Nederland grote schade voor de vrijetijdssector. De organisatie vraagt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daarom de hoogste prioriteit te geven aan het voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest Nederland bereikt en Nederlandse bedrijven besmet.

In 2001 moesten vanwege de MKZ crisis veel kinderboerderijen op recreatieparken geruimd worden en werden grote gebieden afgesloten waardoor bungalowparken, campings, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven en dagrecreatie langere tijd onbereikbaar waren. Dit heeft de vrijetijdssector veel geld gekost en werd niet gecompenseerd.

RECRON vraagt de minister de hoogste prioriteit te geven aan het voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest Nederland bereikt en Nederlandse bedrijven besmet. Mocht de ziekte uitbreken dan wordt gevraagd om bij de te treffen maatregelen ook rekening te houden met de belangen van andere sectoren, waaronder de vrijetijdssector. De organisatie vraagt om gebiedsafsluitingen te voorkomen en als afsluitingen per se noodzakelijk zijn, deze in tijd en omvang zoveel mogelijk te beperken.

Verder wil de RECRON graag betrokken zijn bij het crisisteam waarin de te nemen preventieve stappen, maatregelen en communicatie worden voorbereid. Ingeval er sprake is van aantoonbare financiële schade bij bedrijven in de vrijetijdssector als gevolg van een eventuele uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, moeten die bedrijven voor wat betreft eventuele schadeloosstellingen op dezelfde manier worden behandeld als varkensbedrijven die schade ondervinden van zo’n uitbraak.

Zie voor meer informatie de brief aan de minister op de site van de RECRON.

bron: RECRON, 17/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.