Op 1 januari 2017 Wet natuurbescherming van kracht

Vanaf 2017 vervangt Wet natuurbescherming drie oude wetten

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze wet vervangt drie wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

zie onze  voorlichtingsbrochure ;Wet Natuurbescherming over de gevolgen hiervan voor de jacht, beheer en schadebestrijding, de wildbeheereenheid, jachthouders in Nederland.

Ook vindt U alle op de nieuwe wet gebaseerde formulieren, statuten Wbe, etc, die dus ook per 1 januari gebruikt dienen te worden op onze site onder download formulieren verder zijn er ook een groot aantal praktijkvragen en antwoorden over de jacht, beheer en schadebestrijding gebaseerd op de nieuwe Wet natuurbescherming te vinden op de site onder Wet natuurbescherming

Wij wensen U als NOJG een heel prettige en mooie Jaarwisseling en vooral voor u allen een goede gezondheid en heel veel jachtgenoegen voor 2017.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.