OPHOKPLICHT duiven Noord-Brabant

Het provinciaal bestuur maakt bekend, dat het ophoktijdvak voor het voorjaar 2016 geldt:

Van 1 maart tot en met 15 mei (Met uitzondering van de tijd gelegen tussen 06.00 uur en 08.00 uur en tussen 17.00 uur en een half uur na zonsondergang). Iedere duivenhouder is verplicht in deze periode zijn duiven zodanig opgesloten te houden dat uitvliegen op of over gronden van anderen wordt verhinderd. De ophokplicht geldt niet op zondagen, de tweede paas- en pinksterdag en hemelvaartsdag. De ophokplicht geldt tevens niet ten aanzien van het trainen van jonge duiven.

De najaarsperiode is van 1 oktober tot en met 30 november (van zonsopgang tot zonsondergang) en wordt apart bekend gemaakt op vrijdag 30-09-2016.

Grondeigenaren, die schade aan gewassen vrezen, kunnen in de periode dat postduiven moeten worden vastgehouden, een extra beroep doen op de jagers. Voor nadere informatie over de mogelijkheden voor beheer en schadebestrijding verwijzen wij u naar de Faunabeheereenheid Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer (073) 217 36 40.

Voor informatie over de verordening Ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005 kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (telefoonnummer (0485) 729189/e-mail: Groenewetten@ODBN.nl).

‘s-Hertogenbosch, februari 2016.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.