• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Opnieuw zitting over afschot edelherten Oostvaardersplassen

De rechtbank Midden-Nederland behandelt maandag 20 januari opnieuw een bestuursrechtelijke zaak over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het gaat om een verzoek om voorlopige voorziening. De provincie Flevoland verleende aan stichting Faunabeheereenheid Flevoland een ontheffing om vanaf 1 januari 2020 edelherten te mogen afschieten. De stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life tekenden hier bezwaar tegen aan. Gedurende die bezwaarprocedure vragen de stichtingen om een voorlopige voorziening, zodat er geen dieren afgeschoten mogen worden vóór er een nieuw besluit ligt van de provincie.

Het is niet de eerste keer dat de rechtbank Midden-Nederland zich moet buigen over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland gaf in 2018 al aan Staatsbosbeheer de opdracht om het aantal edelherten door afschot terug te brengen tot 490. Die opdracht was geldig tot 1 januari 2020. De rechter bepaalde eerder in verschillende spoedprocedures dat het afschot voorlopig door mocht gaan tijdens de behandeling van de bezwaren. Twee maanden geleden werd de opdracht tot afschot alsnog door de rechtbank vernietigd.

De zaak die maandag 20 januari dient, betreft een nieuwe zaak waarbij het afschot van edelherten centraal staat, maar nu vanaf 1 januari 2020. De provincie Flevoland verleende de ontheffing tot afschot aan de stichting Faunabeheereenheid Flevoland, maar de uitvoering ligt bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft toegezegd tot aan de zitting van maandag geen edelherten af te schieten.

bron: Rechtbank Midden-Nederland, 13/01/20

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.