Oproep NOJG bestuur aan de leden NOJG – geef het juiste email-adres door!

De NOJG groeit gestaag door. Dat is op zich een verheugend feit, immers vele jagers en schadebestrijders hebben vertrouwen in onze dienstverlening en  waarderen de wijze van dienstverlening en vooral ook de sfeer waarin wij met elkaar omgaan.

Onze huidige systemen behoeven dringend vernieuwing en verdergaande automatisering. Daarom hebben wij besloten rond de ledenadministratie een en ander anders in te richten.

Er zal steeds meer geautomatiseerd gaan verlopen. Denk hierbij aan communicatie, verlengingen van documenten, betalingen en bevestigingen.

Het beheren van het bestand en het opslaan daarvan moet met grote zorgvuldigheid geschieden, en het ledenbestand moet zeer veilig opgeslagen worden. Tegelijkertijd moet het goed toegankelijk zijn en interactief zijn met de leden. Hierom is besloten tot het bouwen van een veilige database die beschikbaar is voor input vanuit de leden, dan wel vanuit de NOJG.

Functioneel zal er voor de (aspirant)leden een portaal komen aan de site van de NOJG. Daar wordt een product gekozen, zoals een verzekering of een lidmaatschap en worden gegevens gevraagd.

Leden worden automatisch ingevoerd en ontvangen nadien automatisch betalingsverzoeken met een `Ideal` koppeling, maar ook nieuwsberichten, verzekeringsbewijzen en andere noodzakelijke documenten.

Om de klantvriendelijkheid van de NOJG te waarborgen is er gekozen voor een functie waarbij de NOJG ook handmatig acties uit kan laten voeren door het gebouwde systeem. Hierdoor kan iemand die zijn verzekering niet kan vinden deze met één druk op de knop ontvangen in zijn mailbox.

Het laatste punt, maar zeker niet onbelangrijk, is, dat de administratielast bij de NOJG zal afnemen. Betalingen gaan geautomatiseerd, post gaat waar mogelijk digitaal en specifieke zoekfuncties in het ledenbestand kunnen door middel van een simpele filter gevonden worden.

Kortom, veilig, betrouwbaar, simpel, geautomatiseerd en vriendelijk in gebruik.

Zoals hiervoor aangegeven is het dus van groot belang, dat alle emailadressen juist zijn, zodat wij u als lid van de NOJG goed kunnen bereiken. Daarom roept het bestuur U op om het juiste emailadres door te geven aan de administratie en de websitebeheerder van de NOJG. Dit kan via het speciaal daarvoor gemaakte adres/emailadres wijzigingsformulier , wat  op de website staat.

PS, Ontvangt u geen nieuwsbrief van de NOJG, dan is vermoedelijk uw juiste emailadres niet bekend bij de administratie en de websitebeheerder.

 

Binnenkort kunt u nadere informatie en een gebruikersinstructie via de mail ofwel per post tegemoet zien. Deze wordt eveneens gepubliceerd op de website

Het bestuur.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.