• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Oproep NOJG – “zeg alle afspraken e-screener af!”

De NOJG roep al haar leden op, om alle lopende afspraken voor de e-screener per direct te annuleren en uw betaalde kosten hiervoor van €54,45 terug te vragen. 

In de brief van de politie genoemde termijn van vier weken, waar binnen u de test zou moeten doen,  geldt alleen voor de eerste aanvraag van een jachtakte/wapenverlof en dus niet voor de verlenging. 

Ons advies geldt ook voor de nieuwe jagers die voor de eerste aanvraag jachtakte. Stel uw e-screenertest uit, want er is nu geen duidelijkheid en als u eenmaal niet door de e-screener komt,  krijgt U geen jachtakte meer!

Voor de verlenging van jachtaktes /wapenverloven geldt dat u de e-screener uiterlijk twee weken voor het moment van verlengen gedaan zou moeten hebben, dus met als uiterste datum voor 15 maart 2020. 

De NOJG adviseert haar leden en alle jagers dan ook na januari 2020 op de uitnodiging voor de e-screener voor het verlengen van de jachtakte in te gaan. Dus als het volledige jachtseizoen is afgelopen. Hierbij gaan wij ervan uit dat de E-screener dan is ingetrokken.

De NOJG adviseert dit omdat  de politie gehouden is, de in gang gezette testen en de resultaten hiervan uit te voeren, totdat de Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, hierover een uitspraak heeft gedaan.

Vervolgactie  NOJG

De NOJG bereidt op dit moment juridische procedures voor  alle NOJG leden die hun jachtakte, wapens en bijbehorende munitie zijn ingenomen voor.

Dat zullen kort gedingen zijn, waarin de NOJG en de door haar ondersteunende juristen, een voorlopige voorziening zullen vragen.

Dit moet ertoe leiden dat de intrekking van de akte en de invordering van de wapens wordt teruggedraaid. De NOJG zal deze kosten voor haar rekening nemen, als haar rechtsbijstand verzekeraar deze niet wil overnemen. Geen enkel gedupeerd lid zal deze dus zelf hoeven dragen. De NOJG staat hier garant voor. 

Wel is het nodig dat wij van de leden van wie de jachtakte en wapens en bijbehorende munitie zijn ingevorderd op grond van de e-screener en hiervoor een beschikking van de politie hebben ontvangen, de gegevens krijgen.

U dient dit te melden via e-screener@nojg.nl

 

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.