Overijssel te weinig tijd, voor wel overwogen besluit inzake ganzenbeheer in of nabij natura 2000 gebieden

Ganzen kopel

Overijssel gaat voorlopig het schieten van ganzen in en nabij natuurgebieden niet verbieden. De Raad van State had in haar uitspraak de provincie gevraagd voor 1 maart te reageren op een handhavingsverzoek ingediend door Vogelbescherming Nederland.

Volgens de Vogelbescherming heeft de provincie in strijd gehandeld met de Natuurbeschermingswet door het schieten toe te staan zonder vergunning. Het provinciebestuur meent dat het te weinig tijd krijgt van de Raad van State om een afgewogen besluit te nemen, meldde ze donderdag 5 maart 2015.

De provincie heeft in januari een kort geding hierover verloren. De rechtbank in Zwolle schortte toen het jagen tot 1 maart op. De Vogelbescherming stapte vervolgens naar de Raad van State. De natuurorganisatie wilde voorkomen dat vanaf deze maand weer geschoten wordt op ganzen.

De vraag is of voor het schieten van ganzen in en nabij Natura-2000-gebieden een vergunning nodig is. De provincie had in de zitting bij de Raad van State aangegeven dat onderzoek hier naar op 1 maart kon zijn afgerond. Dat blijkt dus nu niet het geval. Het beheer en de schadebestrijding van de ganzen is inmiddels weer voortgezet, bevestigde een woordvoerder van de provincie.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk