Overijssel wil bunzing, wezel, hermelijn, egel en woelmuis van vrijstellingsliijst afhalen

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen de bunzing, wezel, hermelijn, egel en ondergrondse woelmuis van de vrijstellingslijst te halen. Deze diersoorten worden van de lijst gehaald omdat de gunstige staat van instandhouding onvoldoende vaststaat.

De vrijstellingslijst is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening.

Dieren die op de lijst staan mogen bijvoorbeeld bij beheer van slootkanten, bermen en houtwallen gevangen en verplaatst worden of hun rust- of verblijfplaats mag verstoord worden.

Door de bunzing, wezel, hermelijn, egel en ondergrondse woelmuis van de lijst te halen mag dat bij deze dieren alleen nog met een ontheffing.

Het voorstel voor de wijziging wordt aan Provinciale Staten voorgelegd bij de eerstvolgende actualisatie van de Omgevingsverordening.

bron: Provincie Overijssel, 18/12/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.